Genç Denizyıldızı Projesi

Dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarının bir araya gelerek çizdikleri 21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesine göre, proje kapsamında 4 farklı tematik alanda eğitim ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Bu 4 tematik alan kısaca şöyle ifade edilebilir:

 

  1. Küresel bilinç, çevre okuryazarlığı, sosyal girişimcilik ve aktif yurttaşlık gibi konu başlıklarının olduğu 21. Yüzyıl Temaları​​
  2. Yaratıcılık, eleştirel düşünme, analitik düşünme, iletişim ve iş birliği becerileri gibi konu başlıklarının yer aldığı Öğrenme ve Yenilenme Becerileri
  3. Sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, kodlama gibi konu başlıklarını içeren Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri
  4. Esneklik ve uyum sağlama, liderlik ve sorumluluk, üretkenlik ve şeffaflık, inisiyatif alma ve sosyal yetkinlikler gibi konu başlıklarına yer verilen Yaşam ve Meslek Becerileri

 

Dijital ortamda gerçekleşen Genç Denizyıldızı Projesi kapsamında öğrenciler, belirtilen temalara uygun konu başlıklarında, alanında uzman eğitmenlerle katılımcılığın amaçlandığı bir oturumda buluşmaktadır. Proje kapsamında düzenlenen eğitimlerin metodolojisi deneysel öğrenme etrafında tasarlanmıştır. Diğer bir deyişle, eğitimler öğrencilerin aktif katılımı ile var olmaktadır.

Proje çalışmalarının önemli bir kısmı, ilk defa 2021-2022 döneminde kapsamlı bir eğitmen eğitimi düzenlenerek oluşturulan Genç Denizyıldızı Projesi Gönüllü Eğitmen Havuzu tarafından yürütülmektedir. Diğer paydaşlarımız arasında ÇYDD Kodlamaca Projesi, yıllardır çocuklara ve gençlere bilim tutkusuyla küresel yetkinlikler kazandırmak için çalışan Bilim Virüsü ve Türkiye’nin önde gelen kurumlarına teknoloji ve inovasyon alanlarında atölye çalışmaları ve etkinlikleri düzenleyen sosyal girişim Makers Türkiye yer almaktadır.

İlk defa 2020 - 2021 döneminde pilot proje olarak uygulanan Genç Denizyıldızı Projesi, 42 ÇYDD şubesinden 499 öğrenciye ulaşmıştır. Bu öğrencilerin yaklaşık yüzde 90’ınını kız çocukları oluşturmaktadır. 2021 - 2022 döneminde 53 ÇYDD şubesi ile 909 öğrenciye ulaşan proje, 12. sınıflar için 6 - 8 hafta, 9-10-11. sınıflar için 12 - 14 hafta boyunca uygulanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında, gençleri onlara rol model olabilecek, moral ve motivasyon kazandırabilecek kişilerle bir araya getiren Çember Buluşmaları düzenlenmektedir.