PROJELER
Köyde Şenlik Var

Vatandaşlarımızın yaşam alanları olan köylerin veya mahallelerin kent merkezlerine göre
eğitim ve sosyal etkinlikler bakımından daha yetersiz olması nedeniyle “Milletin efendisi” olan
köylülere, kırsal kesimlerde veya kent merkezlerinin dışındaki mahallelerde yaşayan insanlara
yönelik bir sivil toplum projesidir.


Uzmanlar tarafından verilen eğitimler ile bilincin ve farkındalığın artırılması, gençlerin toplum
içinde çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesi, üniversiteli gençler ile köy/mahalle sakinlerinin
iletişiminin geliştirilmesi, üniversiteli öğrencilerinin köy okullarındaki çocuklara rol model
olması gibi birçok toplumsal fayda amacı güdülmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda “Köyde
Şenlik Var!” projesinin gerekçelerinde belirtilen eksikliklere sahip köyleri ve mahallelileri
tespit etmek, bu gerekçelere uygun faaliyetler yürütmek ve ölçülebilir değer yaratmak
hedeflenmiştir.


Bu hedefler doğrultusunda üniversite öğrencileri fizibilite çalışmaları sonucunda kararlaştırılan
köyde, 5 gün boyunca konaklayarak planlanmış eğitimlerin verilmesini sağlama, etkinliklerin
yapılmasında liderlik etme, projenin yürütülmesi ve tanıtılması hususlarında kendi aralarında
yaptıkları görev paylaşımları sonucunda görevlendirilmişlerdir. Proje bittikten sonra
köy/mahalle ile iletişimin kesilmemesi, belirli aralıklarla köy/mahalle’nin ihtiyacı olan
eğitimlerin verilmesi projenin sürdürülebilirliğinin göstergesidir