PROJELER
Eğitime Destek Projeleri

Eğitime Destek Projeleri

Anasınıfları Donanımı ve Oyun Parkları: 

Okul öncesi eğitimi konusunda yapılan araştırmalar, okul öncesi öğrenimi görmeden ilköğretime başlayan çocukların büyük zorluklarla ve uyumsuzluklarla karşılaştıklarını, okul öncesi eğitim almış çocukların böyle bir eğitim almamış olanlara oranla okul yaşamında daha başarılı olduklarını göstermektedir. Derneğimiz bu verilerden yola çıkarak, 1997 yılından bu yana “Anasınıfları ve Oyun Parkları” projesini yürütmektedir.

Proje kapsamında bugüne kadar kurumsal ve bireysel bağışçılarımızın desteğiyle toplam 769 anasınıfı donanımı ve 558 oyun parkı yapılmıştır. Bunun 500 tanesi 2004–2009 yılları arasında Danone firması ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan işbirliği doğrultusunda, Türkiye’nin çeşitli yörelerinde yapılan anasınıfı donanımı ve oyun parklarıdır.

Okul ve Öğrenci Yurtları Yapımı: 

ÇYDD’nin destekçilerden gelen bağışlarla yaptırdığı okullarda binlerce öğrenci eğitim almaktadır.

Büyük bir çoğunluğu kız olmak üzere yüzlerce öğrenci ise ülkenin çeşitli yerlerinde ÇYDD’nin destekçi kuruluşlarla birlikte yaptırdığı öğrenci yurtlarında kalarak eğitimine devam edebilmektedir.

Yaptırılan okulların ve yurtların işletimi ve yönetimi (3 tanesi şubelerimiz tarafından işletilmektedir) Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite rektörlüklerinin idaresine verilmektedir.

Bireysel ve Kurumsal Bağışçıların Destekleriyle Yapılan Okul ve Yurtlar:

7’si üniversite kampüsünde olmak üzere, 36 öğrenci yurdu,

24 İlköğretim okulu,

32 köy okulu,

30 derslik (Marmara deprem bölgesinde geçici sınıflar),

6 anaokulu,

2 lise,

1 üniversite eğitim birimi.

Okullara Malzeme Desteği: 

“Orada Bir Okul Var Uzakta” projesiyle öğrencilerimizin daha sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmalarına ve böylece daha verimli eğitim almalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Derneğimize, Türkiye’nin çeşitli yörelerindeki okul ve öğrencilerden çok sayıda istek gelmektedir. Bu istekler okulların bina, bakım-onarım, oyun ve spor alanları, sıra, tahta ihtiyaçlarından başlayıp, bilgisayar, fotokopi, televizyon, kırtasiye, giysi, ayakkabı, kitap vb. eksikliklerine kadar uzanmaktadır. Bu eksiklikleri giderebilmek için  oluşturulan “Orada Bir Okul Var Uzakta” adlı proje kapsamında, çeşitli kurum ve kişilerin verdiği desteklerle okul ve öğrencilerin istekleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Projeyle 2005 yılından bu yana yaklaşık 500 okulun çeşitli ihtiyaçları karşılanmıştır.

Kütüphane Projeleri, Kitap Kampanyaları: 

Derneğimize okullardan, öğretmen, öğrenci ve velilerden kitap ve kitaplık isteği içeren yüzlerce ileti gelmektedir. Bu iletilerin her birinde, kitabın gelişimdeki önemi vurgulanmakta ve büyük bir istek ve beklentiyle, her türlü kitap istenmektedir. Bunlardan yola çıkarak, ÇYDD’de tüm çalışmalar bir araya toplanmış “Bin Çiçek Açsın, Bin Fikir Yeşersin” adlı kitap projesi oluşturulmuştur.

Proje kapsamında bugüne kadar 3.454 kuruma (köy okulları, ilköğretim ve liseler, yatılı ilköğretim bölge okulları, halk kütüphaneleri ve ceza evleri) 5 milyon civarında kitap desteği gönderilmiştir. 25 okulda da tam donanımlı kütüphane oluşturulmuştur.

Proje çerçevesinde yürütülen TNT Ekspres Bilgi ve Kültür Taşıyor Kitap Toplama Kampanyası ile 2000-2012 yılları arasında, öncelikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri olmak üzere kalkınmada öncelikli kırsal bölgelerde kütüphanesi olmayan ya da kütüphanelerinde çok az sayıda kitap bulunan okullara çok sayıda kitap sağlanmıştır.

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarını (YİBO) İyileştirme: 

YİBO’lar, Türkiye’nin ağır coğrafi ve iklimsel koşulları nedeniyle çocukların okula ulaşımının çok zor olduğu kırsal bölgelerinde açılmış devlet okullarıdır. YİBO’larda eğitim gören öğrencilerin hemen hepsi, çok çocuklu, kalabalık ve ekonomik koşulları yetersiz ailelerden gelmektedirler.

Yatılı Bölge Okullarında (YİBO) eğitim gören çocukların ve görev yapan öğretmenlerin, çağımıza uygun bir eğitim ortamı içinde olabilmeleri için ÇYDD, 2003 yılından beri iyileştirme projesiyle bu okullardan gelen istekleri karşılamaya çalışmaktadır. Bu proje kapsamında bugüne kadar 115 YİBO’da yatakhane, yemekhane, çamaşırhane, banyo ve sınıf onarılmış; ayrıca çok sayıda YİBO’da sosyal tesis, kütüphane, laboratuvar, öğretmen lojmanı, yatakhane yapılmış; mobilya, ders araç gereçleri ile öğrencilerin giyim ihtiyaçları karşılanmış ve projemiz tamamlanmıştır.

Eğitim ve Kültür Merkezleri: 

Derneğimiz yetişkinler için de projeler yürütmektedir. Okuma yazma kursları açılmasıyla başlayan çalışmalar resmi nikahı olmadığı için büyük sorunlar yaşayan çiftler için toplu nikah törenleri düzenlenmesiyle devam etmiştir. Ülkemizin yaşadığı 1999 depremi sonrasında bölgede derneğimiz tarafından açılan 17 rehabilitasyon ve toplum merkezinde binlerce kişiye hizmet verilmiş, bu çerçevede, değişik yerlerde benzer eğitim evleri açılmış, işlevlerini tamamlayanlar kapatılmıştır. Daha sonra bu çalışmaların devamı olarak “Eğitim ve Kültür Merkezleri” projesi hayata geçirilmiştir.

2012 yılı Nisan ayında Yalova şubeler toplantısında eğitim ve kültür evleri açılmasının öncelikli çalışma alanı olarak belirlenmesiyle bu projeye ağırlık verilmiştir. Yeni açılan eğitim ve kültür evleri ile eskiden bu veya benzer isimlerle açılan şube mekanlarının ortak bir programla eşgüdümü planlanmaktadır. Merkezlerde kitaplıklar oluşturulmakta; çocukların eğitimlerine destek olabilecek, sanata ilgilerini arttıracak, yeteneklerini ortaya çıkaracak; barış, demokrasi ve hukuka saygı kültürü oluşturacak projeler yapılmakta, sorgulayan ve düşünen, özgür bireyler olarak yetişebilmelerine katkı verecek programlar uygulanmaktadır. Başarılı olan çocuklara da burs olanağı sağlanmaya çalışılmaktadır. Eğitimevlerimizde oluşturulan koro, orkestra ve bale grupları yıl sonu şenliklerinde gösterilerini sunmaktadırlar. Gençlerimiz ve kadınlarımız için de benzer programlar, kişisel gelişim seminerleri, sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir. “Ben ve Ailem”, “Yaşam Atölyesi” ağırlıklı olarak kadınlarımız için gerçekleştirilen ve merkezlerimizde yaygınlaştırılmaya çalışılan projelerdir. Eğitim ve Kültür Merkezleri, ÇYDD gönüllülerinin hizmet verdiği, çocukların, anne ve babalarıyla, ailece ücretsiz yararlanacağı; birlikte öğrenip, birlikte çalışıp, birlikte gelişeceğimiz yöresel merkezler olarak tasarlanmıştır ve çoğunlukla ana sponsorlarının ismi verilmektedir.

2010 Yılından Bu Yana Açılan Eğitim ve Kültür Merkezleri:

1 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bakırköy Şubesi Eğitimevi Bakırköy /İstanbul 2010
2 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türkel Minibaş Eğitimevi Fatih / İstanbul 2010
3 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Eğitim Birimi Kadıköy / İstanbul 2010
4 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Dila Kurt Eğitimevi Kısıklı / İstanbul 2011
5 Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Hanife Nihal Kulaksızoğlu Eğitimevi Bayraklı / İzmir 2011
6 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Öğretmen Mualla Eke Eğitimevi İzmit 2013
7 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Soma Eğitimevi Soma / Manisa 2013
8 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Perihan-Feridun Özdeş Eğitimevi Alanya / Antalya 2014
9 Çağdaş Yaşam  Ferhat Şenatalar Eğitimevi Avcılar / İsanbul 2014
10 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Mercedes Benz Türk Eğitimevi Aksaray 2015
11 Çağdaş Yaşam  Cumhuriyet Eğitimevi İzmir 2015
12 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Fehamet - Ali Kemal Sabuncuoğlu Eğitimevi Ayvalık / Balıkesir 2015
13 Çağdaş Yaşam Türkan Saylan Eğitimevi Çeşme / İzmir 2016
14 Çağdaş Yaşam Öğretmen Zeynep Günöz Eğitimevi Buca / İzmir 2016
15 Çağdaş Yaşam Dila Kurt Merkezi Çanakkale 2016
16 Çağdaş Yaşam Uşak Eğitimevi Uşak 2016
17 Çağdaş Yaşam Av. Şule Nazlıoğlu Eğitimevi Torbalı / İzmir 2016
18 Çağdaş Yaşam Kazime - Emin Aytekin  Eğitimevi Ankara 2017
19 Çağdaş Yaşam Tınaztepe Vakfı Eğitimevi İzmit 2017
20 Çağdaş Yaşam Dr. Canan And Eğitimevi Ataşehir / İstanbul 2017
21 Çağdaş Yaşam İbrahim Hatun Genç EğitimeEvi Trabzon / Maçka 2017
22 Çağdaş Yaşam Feza-Ceyhan-Demir Çalıkuşu Eğitimevi İzmir /Karabağlar 2018
23 Çağdaş Yaşam Cafer Boy Eğitimevi Kars 2018
24 Çağdaş Yaşam Prof. Dr. Türkan Saylan Eğitimevi Sinop 2018
25 Çağdaş Yaşam Darius Gerensar Eğitimevi Bodrum 2019
26 Çağdaş Yaşam Çağatay Eğitimevi Ankara 2019

İletişim:

Tlf.       :(0212) 252 44 33/129 

Fax      :(0212) 293 22 76

e-mail :proje@cydd.org.tr