PROJELER
Eğitime Destek Projeleri

Eğitime Destek Projeleri

Anasınıfları Donanımı ve Oyun Parkları: 

Okul öncesi eğitimi konusunda yapılan araştırmalar, okul öncesi öğrenimi görmeden ilköğretime başlayan çocukların büyük zorluklarla ve uyumsuzluklarla karşılaştıklarını, okul öncesi eğitim almış çocukların böyle bir eğitim almamış olanlara oranla okul yaşamında daha başarılı olduklarını göstermektedir. Derneğimiz bu verilerden yola çıkarak, 1997 yılından bu yana “Anasınıfları ve Oyun Parkları” projesini yürütmektedir.

Proje kapsamında bugüne kadar kurumsal ve bireysel bağışçılarımızın desteğiyle toplam 769 anasınıfı donanımı ve 558 oyun parkı yapılmıştır. Bunun 500 tanesi 2004–2009 yılları arasında Danone firması ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan işbirliği doğrultusunda, Türkiye’nin çeşitli yörelerinde yapılan anasınıfı donanımı ve oyun parklarıdır.

Okul ve Öğrenci Yurtları Yapımı: 

ÇYDD’nin destekçilerden gelen bağışlarla yaptırdığı okullarda binlerce öğrenci eğitim almaktadır.

Büyük bir çoğunluğu kız olmak üzere yüzlerce öğrenci ise ülkenin çeşitli yerlerinde ÇYDD’nin destekçi kuruluşlarla birlikte yaptırdığı öğrenci yurtlarında kalarak eğitimine devam edebilmektedir.

Yaptırılan okulların ve yurtların işletimi ve yönetimi (3 tanesi şubelerimiz tarafından işletilmektedir) Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite rektörlüklerinin idaresine verilmektedir.

Bireysel ve Kurumsal Bağışçıların Destekleriyle Yapılan Okul ve Yurtlar:

7’si üniversite kampüsünde olmak üzere, 36 öğrenci yurdu,

24 İlköğretim okulu,

32 köy okulu,

30 derslik (Marmara deprem bölgesinde geçici sınıflar),

6 anaokulu,

2 lise,

1 üniversite eğitim birimi.

Okullara Malzeme Desteği: 

“Orada Bir Okul Var Uzakta” projesiyle öğrencilerimizin daha sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmalarına ve böylece daha verimli eğitim almalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Derneğimize, Türkiye’nin çeşitli yörelerindeki okul ve öğrencilerden çok sayıda istek gelmektedir. Bu istekler okulların bina, bakım-onarım, oyun ve spor alanları, sıra, tahta ihtiyaçlarından başlayıp, bilgisayar, fotokopi, televizyon, kırtasiye, giysi, ayakkabı, kitap vb. eksikliklerine kadar uzanmaktadır. Bu eksiklikleri giderebilmek için  oluşturulan “Orada Bir Okul Var Uzakta” adlı proje kapsamında, çeşitli kurum ve kişilerin verdiği desteklerle okul ve öğrencilerin istekleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Projeyle 2005 yılından bu yana yaklaşık 500 okulun çeşitli ihtiyaçları karşılanmıştır.

Kütüphane Projeleri, Kitap Kampanyaları:

Derneğimize okullardan, öğretmen, öğrenci ve velilerden kitap ve kitaplık isteği içeren yüzlerce ileti gelmektedir. Bu iletilerin her birinde, kitabın gelişimdeki önemi vurgulanmakta ve büyük bir istek ve beklentiyle, her türlü kitap istenmektedir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2000 yılından beri özellikle iki büyük proje ile ülke genelinde okullara kitap, kitaplık ve kütüphane desteği vermiştir ve destek vermeye de devam etmektedir.

Bu projeler; TNT Ekspres Bilgi ve Kültür Taşıyor Projesi ve Bin Çiçek açsın Bin Fikir Yeşersin Projesi’dir.

  • 2000 yılında başlatılan “TNT Ekspres Bilgi ve Kültür Taşıyor” Kitap Toplama Kampanyası ile 2000-2012 yılları arasında, öncelikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri olmak üzere kalkınmada öncelikli kırsal bölgelerde kütüphanesi olmayan ya da kütüphanelerinde çok az sayıda kitap bulunan okullara çok sayıda kitap sağlanmıştır.
  • 2005 yılında da “Bin Çiçek Açsın, Bin Fikir Yeşersin”  projesi başlatılmıştır. Derneğimiz ilkeleri doğrultusunda, köy okulları, ilköğretim okulları, yatılı ilköğretim bölge okulları ve liselere gereksinimlerine göre kitap, kitaplık, kütüphane kurulumu konularında yöntem belirlemek, proje geliştirmek, uygulamak; bağışçılarla ve gereksinim belirten okullarla iletişim kurarak programlar yapmak amacıyla yürütülen proje ile gelen talepler karşılanmaya devam etmektedir.

Her iki proje ile bu güne kadar 3550 okula 5.130.131 kitap bağışı yapılmış ve 36 Tam Donanımlı Kütüphane kurulmuştur.

Ocak 2022 – Haziran 2022 tarihleri arasında;

-             İki Kütüphane

-             Beş Okula Kitap-Kitaplık

Toplamda 6.827 adet kitap gönderilmiştir.

2022 – 2023 (2022 Kasım ayı dahil) Eğitim Dönemi içerisinde;

-             1 Halk Kütüphanesi,

-             6 Okula kitap gönderilmiştir.

Toplamda 5222 kitap gönderilmiştir.

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarını (YİBO) İyileştirme: 

YİBO’lar, Türkiye’nin ağır coğrafi ve iklimsel koşulları nedeniyle çocukların okula ulaşımının çok zor olduğu kırsal bölgelerinde açılmış devlet okullarıdır. YİBO’larda eğitim gören öğrencilerin hemen hepsi, çok çocuklu, kalabalık ve ekonomik koşulları yetersiz ailelerden gelmektedirler.

Yatılı Bölge Okullarında (YİBO) eğitim gören çocukların ve görev yapan öğretmenlerin, çağımıza uygun bir eğitim ortamı içinde olabilmeleri için ÇYDD, 2003 yılından beri iyileştirme projesiyle bu okullardan gelen istekleri karşılamaya çalışmaktadır. Bu proje kapsamında bugüne kadar 115 YİBO’da yatakhane, yemekhane, çamaşırhane, banyo ve sınıf onarılmış; ayrıca çok sayıda YİBO’da sosyal tesis, kütüphane, laboratuvar, öğretmen lojmanı, yatakhane yapılmış; mobilya, ders araç gereçleri ile öğrencilerin giyim ihtiyaçları karşılanmış ve projemiz tamamlanmıştır.

Etkinlik ve Kültür Merkezleri: 

Derneğimiz yetişkinler için de projeler yürütmektedir. Okuma yazma kursları açılmasıyla başlayan çalışmalar resmi nikahı olmadığı için büyük sorunlar yaşayan çiftler için toplu nikah törenleri düzenlenmesiyle devam etmiştir. Ülkemizin yaşadığı 1999 depremi sonrasında bölgede derneğimiz tarafından açılan 17 rehabilitasyon ve toplum merkezinde binlerce kişiye hizmet verilmiş, bu çerçevede, değişik yerlerde benzer eğitim evleri açılmış, işlevlerini tamamlayanlar kapatılmıştır. Daha sonra bu çalışmaların devamı olarak “Eğitim ve Kültür Merkezleri” projesi hayata geçirilmiştir.

2012 yılı Nisan ayında Yalova şubeler toplantısında Etkinlik Merkezleri açılmasının öncelikli çalışma alanı olarak belirlenmesiyle bu projeye ağırlık verilmiştir. Yeni açılan Etkinlik Merkezleri ile eskiden bu veya benzer isimlerle açılan şube mekanlarının ortak bir programla eşgüdümü planlanmaktadır. Merkezlerde kitaplıklar oluşturulmakta; çocukların eğitimlerine destek olabilecek, sanata ilgilerini arttıracak, yeteneklerini ortaya çıkaracak; barış, demokrasi ve hukuka saygı kültürü oluşturacak projeler yapılmakta, sorgulayan ve düşünen, özgür bireyler olarak yetişebilmelerine katkı verecek programlar uygulanmaktadır. Başarılı olan çocuklara da burs olanağı sağlanmaya çalışılmaktadır. Etkinlik Merkezlerinde oluşturulan koro, orkestra ve bale grupları yıl sonu şenliklerinde gösterilerini sunmaktadırlar. Gençlerimiz ve kadınlarımız için de benzer programlar, kişisel gelişim seminerleri, sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir. “Ben ve Ailem”, “Yaşam Atölyesi” ağırlıklı olarak kadınlarımız için gerçekleştirilen ve merkezlerimizde yaygınlaştırılmaya çalışılan projelerdir. Etkinlik Merkezleri, ÇYDD gönüllülerinin hizmet verdiği, çocukların, anne ve babalarıyla, ailece ücretsiz yararlanacağı; birlikte öğrenip, birlikte çalışıp, birlikte gelişeceğimiz yöresel merkezler olarak tasarlanmıştır ve çoğunlukla ana sponsorlarının ismi verilmektedir.