PROJELER
Çevre ve Doğa Projeleri

Çevre ve Doğa Projeleri

Çevre Etkinlikleri: 

Çevre çalışmalarının amacı, dünyada ve ülkemizde doğal kaynakları ve insan yaşamını tehdit eden etkenleri ortaya çıkarmak, kentlerdeki çarpık ve plansız yapılaşmaya dikkat etmek, çevre politikaları üretmek, kamuoyu bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak, ranta dayanan politikalarla mücadele etmektir.

•          Bu amaç doğrultusunda Dünya Çevre Günü'nde açık alan etkinlikleri, bilim insanı ve uzmanlarla üniversitelerde bilimsel toplantılar, çevre konulu fotoğraf yarışmaları ve sergiler düzenlenmektedir. 2012'de başlayan bu yarışma Oktay Ekinci anısına her yıl tekrarlanmaktadır. Yarışma, "Kente Karşı İşlenen Suçlar" ana başlığı altında her yıl değişen alt başlıklarla çevre ve kent sorunlarına dikkatleri çekmek amacını gütmektedir. 2014'te "Ağaçlara Ağıt" alt başlığıyla yapılan ödüllü yarışmamız 2015'te "Kalabalıkla Gelen" temasıyla işlenecektir.

Gerçekleştirilen Etkinlikler:

•          Dünya Su Günü Sempozyum

•          Dünya Çevre Günü/Ortaköy Açık Alan Etkinliği

•          Çağdaş Yaşam ve Çevre Politikaları Paneli

•          Fotopya ile ortak düzenlenen "Kente Karşı İşlenen Suçlar/2013" konulu fotoğraf yarışması

•          Fotopya ile ortak düzenlenen "Kente Karşı İşlenen Suçlar: Ağaçlara Ağıt/2014" konulu fotoğraf yarışması

•          Fotopya ile ortak düzenlenen "Kente Karşı İşlenen Suçlar: Kalabalıkla Gelen 2015" konulu fotoğraf yarışması

•          İstanbul'u Tanıyalım Gezileri

•          Siyanürle altın aramaya karşı "Kaz Dağları Buluşması" ve "Karabiga'da Termik Santrallara Karşı Panel"

•          Mersin/Akkuyu Nükleer Santraline karşı panel ve yürüyüş