PROJELER
Mentorluk Projesi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak 2012 yılından beri uyguladığımız üniversite gençlerine yönelik Mentorluk Projesi’nin 2021-22 dönemi (10. Dönem) 735 eşleştirme ve 63 ÇYDD şubesi ile yaklaşık 1500 menti ve mentora ulaşılarak tamamlanmıştır. 2022-23 döneminde, projemizin 11. yılında adayların başvuru, mülakat ve eğitimleri sonrası 1000 menti-mentor eşleşmesi hedeflenmiştir. ÇYDD Mentorluk Projesi’nin yeni döneminde ayrıca Etki Değerlendirme Analizi çalışmalarına yoğunlaşılacaktır. Bu çalışma; projenin tamamlanmasından sonraki etkisi hakkında yapılan bir değerlendirmedir. Amacımız sonuç etkinliğini ölçmek ve gelecekteki diğer benzer projeler için çıktılar vasıtasıyla çalışmaları daha etkili ve verimli hale getirmektir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Mentorluk projesinin amacı; 

• Üniversitede okumakta olan ÇYDD burslu öğrencileri veya Çağdaş Gençlik gönüllüsü gençler ile benzer zorlukları yaşamış mezun yetişkinleri,  her iki tarafı besleyecek bir öğrenme ilişkisi dahilinde bir araya getirmek, mezunların akademik, iş ve kişisel gelişimlerinde edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri burslu öğrenciler ile paylaşmalarını sağlamaktır.

İş yaşamına geçiş aşamasında olan burslularımızı bu döneme hazırlarken, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, deneyim, kaynaklarla buluşabilmelerine destek olmak, kendilerini tanıyarak, özgüvenlerini ve kariyer bilincini arttırarak, kendilerini yöneten bireyler olabilmelerine yardımcı olmaktır.

•ÇYDD Mentorluk Projesiyle, önceki dönemlerde ÇYDD burslusu mezunlara ulaşılması ve bağlılık duygularının güçlendirilmesi, yeni gönüllülere ulaşılarak sivil katılımın teşvik edilmesi, çeşitli motivasyon programları ile mezunların kişisel gelişimlerine destek olunması, her yıl artan mentor eğitmen havuzu ve gönüllü mentor grubu ile sürdürülebilir mentorluk programının oturtulması ve tüm şubelerde uygulanması amaçlanmaktadır. 

Mentorluk Projesi ile bugüne kadar yaklaşık 2.000 ÇYDD’li gencin mentorluk desteği alması sağlanmıştır.

Mentorluk Süpervizyon ve Seminer Buluşmaları

Bu dönem ÇYDD Mentorluk Projesi’ni dijital ortama taşıyarak Mentorluk Süpervizyon ve Seminer buluşmaları düzenlemeye başladık.

Her ay düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz Mentorluk Süpervizyon ve Seminer buluşmalarıyla projemizin tüm paydaşları ile bir araya geliyoruz.

Mentor, menti ve şube koordinatörlerimiz arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla başlattığımız bu buluşmalar ile mentorluk yolculuğunda neler yaşandığıyla ilgili “gizlilik ilkesi çerçevesinde” başarılı ve zorlanılan örneklerin anlatılmasını ve geri bildirimler almayı hedefliyoruz.

Haziran ayına kadar mentilerimizin kişisel ve kariyer gelişimlerine yönelik destekleyici eğitimler, mentorlarımız için de süpervizyon etkinlikleri gerçekleştirerek projemizi sürdüreceğiz.

Menti Başvuru Formu İçin Tıklayın!

Projemiz, Dalyan Vakfı tarafından desteklenmektedir.

ÇYDD Mentorluk Projesi ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dosyamızdan ulaşabilirsiniz.