Prof. Dr. Filiz Meriçli (Üye)

 

Prof. Dr. Filiz Meriçli

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. TÜBİTAK projesi ile doktorasını tamamladıktan sonra Ankara, İstanbul, Yeni Yüzyıl ve Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültelerinde  lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmiştir.

Türk Eczacılar Birliği, Tüm Eczacı Kooperatifleri ve Eczacı Odalarının meslek içi eğitim projelerinde eğitimler vermektedir. Çevreci Eczacılar Kooperatifi Üyesidir.

Çalıştığı üniversitelerde öğrencilere burs ve sosyal destek sağlama çalışmaları yapar ve ÇYDD’nin kuruluşuna giden günlerden başlayarak  birlikte projeler yürüttüğü Türkan Saylan’ın isteği ile Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olur.

 “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” Projesi başta olmak üzere, Ulusal Eğitime Destek Kampanyası, madde bağımlılığına karşı Bilgili Ol Bağımlı Olma, Evden Yeniden Okula(EYOP) vb eğitimde fırsat eşitliği projelerinde çözüm odaklı ayrıntılı planlamaları ile ÇYDD Genel Başkan Yardımcılığı (2005-2009)  ve kardeş kuruluşu Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’nın Başkanlığı (2007-2013) görevlerini yürütmüştür.

ÇYDD Onur Kurulu üyeliği (2011-2023)  yanısıra  halen Kırklareli  ÇYDD Şubesi mentorluk projesi koordinatörlüğünü  de yürütmektedir