Nilgün Polat Gevrek (Genel Sayman)

1957 yılında Sarıkamış’ta doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürlüğü’nde işe başladı.

1985 yılından itibaren sırasıyla OYAK Muhasebe ve Finasman Müdürlüğü, OYAK Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı, OYAK Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliğinden sonra emekli oldu. Bu süre zarfında OYAKBANK, OYAK İnşaat ve OYTUR’da Denetleme Kurulu Üyeliği, OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2000 yılında Tuzla Şubesinin üyesi olarak ÇYDD’de çalışmaya başladı. Tuzla Şubesi’nin kapanmasıyla 2009 yılında Beşiktaş Şubesinin üyesi oldu. 2005-2007 yıllarında İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak vakfın genel sekreterliğini yaptı.

2007 yılında Türkan SAYLAN’ın davetiyle Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Şimdiye dek TÇYDV’de saymanlık ve yazmanlık görevlerinde bulundu, halen vakfın genel sekreterliğini yürütmektedir.

2019 - 2023 döneminde Genel Merkez yönetim kurulunda Sayman ve Kaynak Geliştirme sorumlusu olarak görev yapmaktadır