YER DEĞİŞİKLİĞİ 19. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

yer-degisikligi-19-olagan-genel-kurul-cagrisi Şubemizin 2019-2020 yılları Olağan Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığından bugün toplanamamıştır. 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 11.00’de İzmir Barosu 1456 Sokak, No: 14, Alsancak / İzmir adresinde yapılacaktır.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
İZMİR ŞUBESİ’NDEN
OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

YER DEĞİŞİKLİĞİ

Şubemizin 2019-2020 yılları Olağan Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığından bugün toplanamamıştır. 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 11.00’de İzmir Barosu 1456 Sokak, No: 14, Alsancak / İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

  1. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, toplantı ve karar yeter sayılarının açıklanması, Şube Başkanı’nın konuşması,
  2. Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması,
  3. Yönetim Kurulu’nun 2019-2020 dönemine ilişkin çalışma raporu, mali tabloların okunması ve görüşülmesi,
  4. Denetleme Kurul Raporunun okunması ve görüşülmesi,
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı aklanması,
  6. Yeni çalışma dönemine ilişkin tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi, Yönetim Kuruluna kalemler arası aktarma yetkisinin verilmesi ve onaylanması,
  7. Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Merkez Genel Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri’nin seçilmesi,
  8. Dilek ve öneriler.

 


19.03.2021