HABERLER
Yargıya Taşıyoruz

yargiya-tasiyoruz Yök’ün Yetki Aşımı İle Verdiği Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Yapması Kararını Yargıya Taşıyoruz.

 

Çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplum hedefi için çalışan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) olarak, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 17.02.2023 tarihinde yetki aşımı ile verdiği uzaktan eğitim kararına ilişkin, Danıştay’a yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle 1 Mart 2023 tarihinde dava açılmıştır.

 

Tüm yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime geçmesine ilişkin uygulama, tüzük amaçlarımızın başında gelen çağdaş toplum hedefinin çağdaş eğiti ile desteklenebilmesine önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu hukuksuz karar, başta yükseköğretim kurumları olmak üzere çok sayıda öğrenciye eğitim desteği veren derneğimizi de doğrudan ilgilendirmektedir.

 

 

Yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretimin şeklinin belirlenmesi yetkisi kanunda açıkça YÖK’e verilmediğinden; akademik özerklik ilkesi gereği, her yükseköğretim kurumunun kendi organlarınca değerlendirmesi ve karara bağlaması gereken bir konuda, yetki aşımı sonucunda yapılan işlem yetki yönünden hukuka aykırıdır.

 

Ulusça yaşadığımız depremin yıkıcı sonuçlarını azaltmak ve depremzede yurttaşların öğrenci yurtlarında barınmalarını sağlamak amacıyla etkileri tam değerlendirilmeden, üzerinde çok düşünülmeden, gerekli plan ve program yapılmadan, eğitim bilimcilerin olumsuz görüşüne rağmen verilen YÖK tarafından alınan bu karar geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin eğitim hakkına tam anlamıyla kavuşmasına engel olacaktır.

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre yükseköğretimin amaçları arasında bulunan “öğrencileri ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek,” iken; devletin depremzede yurttaşlarını barındırma gereksinimini üniversite öğreniminden kısıtlamaya gidilerek gerçekleştirme fikri kamu yararı yönünden değerlendirilmelidir.

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak ülkemizin çağdaş geleceğinin güvencesi olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

 

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği


02.03.2023