ÜNİVERSİTELER BİLİM İÇİN VARDIR

universiteler-bilim-icin-vardir Milyonlarca öğrenci, daha lise yıllarında özerk, özgür bir üniversitede kendini geliştirmenin hayalini kurar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; fikri hür, vicdani hür, irfanı hür nesiller yetişsin istemiş ve bu idealini gerçekleştirmek için yaşamı boyunca durmaksızın çalışmıştır. İçinde bulunduğumuz 21. yy’da bilim ve teknolojinin araştırmalarla geliştirildiği, üretilen yeni bilgilerin topluma yönelik faydasının ön planda tutulduğu yerler, üniversitelerdir.
Milyonlarca öğrenci, daha lise yıllarında özerk, özgür bir üniversitede kendini geliştirmenin hayalini kurar. Hem meslek sahibi olmak hem de bilimsel düşünceyi, evrensel değerleri ve içinde yer aldığı toplumu öğrenmek ister. Öğretim kadrosundan bilimsel bilgiyi almanın yanında, kendisine örnek olacak akademisyenleri izler, gözler, anlamaya çalışır.
Üniversiteler, fikirlerin, bilgilerin bir araya getirildiği, evrensel değerlerin ön planda olduğu yerlerdir.
Yerleşkeler içinde öğrencileri, akademisyenleri, yöneticileri, idari personeli ve mimarisi-çevresi ile bir bütündür. Var olan insan gücü, bu çatı altında çağdaş, özgür ve laik bir anlayış ile yönetilmeli, çalışabilmelidir. Bilimden, evrensel değerlerden asla uzaklaşılmamalıdır. Siyasi kimliği nedeniyle liyakat gözetilmeksizin yönetici atanmamalıdır. Toplumsal uzlaşma ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır bir idari anlayış olmaz ise, öğrenciler ve akademisyenler nasıl fikri hür, vicdanı hür yaşayabilir?
Özgür düşünce üniversiteden uzak olamaz. Dünyadaki üniversiteler arasındaki saygınlığımızı korumak ve geliştirmek için; üniversite yöneticilerinin ayrım yapmaksızın herkese eşit mesafede bulunması, bilimsel çalışmalarıyla ün salması, yöneteceği üniversitenin kültürünü tanıması, üniversitenin gelişmesine yönelik somut projeler üretmesi ve siyasi görüşü nedeniyle değil nitelikleriyle o makamda var olması gerekir.

Büyük Önderimiz Atatürk’ün de dediği gibi; “Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 


#ÇağdaşYaşamıDesteklemeDerneği

#30YıldırElEle 


04.01.2021