Ücretsiz, Bilimsel ve Laik Eğitim İstiyoruz!

ucretsiz-bilimsel-ve-laik-egitim-istiyoruz Ücretsiz, Bilimsel ve Laik Eğitim İstiyoruz!

Anayasa Mahkemesi bugün açıklamış olduğu kararında, çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulmasını isteyen ebeveynlerin başvurusunun reddedilmesi ile Anayasa’nın “Din ve Vicdan Hürriyeti” başlıklı 24. maddesi uyarınca güvence altına alınan “ebeveynlerin eğitim ve öğretimde dini ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının” ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına kadar olan dönemde yürürlükteki müfredat çerçevesinde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin incelenmesi sonucunda, söz konusu dersin niteliğini aştığı, din eğitimi ve öğretimi niteliğinde olduğu sonucuna varmıştır. 

Sadece zorunlu din dersi müfredatı bakımından değil, eğitim sisteminde ve müfredatta yapılan değişikliklerle birlikte, tüm derslerin içeriği gün geçtikçe laiklik ilkesinden uzaklaşmaktadır. Laiklik ilkesi Anayasa’nın 2. maddesi ile teminat altına alınmıştır ve Anayasa’nın 4. maddesi uyarınca da laiklik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez niteliklerindendir. 

Anayasa’nın 24. maddesinde yer alan din ve vicdan hürriyetinin güvencesi ise laiklik ilkesidir.  Türkiye’nin aydın, ilerici, eşitlikçi, hukukun üstünlüğünü savunan ve Atatürk’ün izinden giden çağdaş bireyleriyle çağdaş toplumu oluşturmak için ücretsiz, bilimsel ve laik eğitimin derhâl hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, karma eğitim vazgeçilmezimizdir! 

Geleceğimizin güvencesi çağdaş birey, çağdaş toplum ve çağdaş Türkiye’dir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak 33 yıllık yolculuğumuzda, bugüne kadar yaptığımız gibi ücretsiz, bilimsel ve laik eğitim modeli ile çağdaş birey, çağdaş toplum ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak için mücadele ediyoruz ve edeceğiz.


28.07.2022