Türkiye Devleti Yönetim Şekli Laik Cumhuriyettir

turkiye-devleti-yonetim-sekli-laik-cumhuriyettir Türkiye devletinin yönetim şekli Laik Cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir.

Bu kavramlar yürürlükteki Anayayasamızın değiştirilmez nitelikteki ilk iki maddesinde açık şekilde düzenlenmiştir. Anayasal düzenimiz, hukuk sistemimiz, toplumsal yapımız ve toplumsal tercihlerimiz yönünden şeriat taleplerinin bir geçerliliği yoktur.  Devletin rejimi ve Cumhuriyetin niteliklerini Türk Halkı içselleştirmiş ve yaşam biçimi olarak benimsemiştir, bu kavramların günlük siyasate konu edilmesi son derece tehlikeli ve yanlış olacağını kamuoyuna saygıyla hatırlatıyoruz.


06.02.2024