TÜRKAN SAYLAN YENİ YAŞINDA

turkan-saylan-yeni-yasinda Türkan Saylan'ı 85. doğum yıldönümünde sevgiyle ve saygıyla anıyoruz.

“Benim ömrüm, laf üretmek, birilerini karalamak yerine, ülkeye yararlı işler üretmekle geçti. Kendim için kimseden hiçbir şey beklemedim. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize sunduğu bu güzel ülkeye ve olağanüstü kurduğu laik düzene, bilinçli bir yurttaşın sorumluluğuyla ve tutkulu bir çalışmayla katkıda bulunmanın, O’na olan borcumuzu ödemede en uygun yol olduğu görüş ve inancındayım ve bu coşkuyla çalışıyorum!”

Bu değerlerle, bu bakış açısıyla yola çıkmıştı Türkan Saylan.
 
“Türkiyemizin büyük sorunlarından biri de toplumun en yasal hakkı olarak sağlıklı ve verimli bir şekilde örgütlenebilmesidir. Adı ne olursa olsun, halkın, kendilerini ilgilendiren konularda bir araya gelip doğruyu, gerçeği, bilimsel verilerin ışığında öğrenerek, belli bir disiplin içinde topluma yansıtarak kamuoyu oluşturması gerekir.”.      
Önce sağlıkla sonra da eğitimle ilgili kurumlarda etkin yer alan bir yurttaş olan Türkan Saylan demokrasinin en vazgeçilmez paydalarından olan Sivil Toplum olgusunun toplumda yerleşmesinde  başarılı bir lider olarak yerini aldı.“ "Türkan Saylan olarak ben  gökten düşmedim. Kendimi tarttım. İçimdeki gizilgücü keşfedip ondan yararlandım, yararlanıyorum. Her insanın içinde sakladığı, kullanmadığı, belki de varlığından haberdar bile olamadığı bir enerji kaynağı vardır. Siz de kendinizi keşfeder, düş kurar ve düşlerinize uygun birkaç ufak başarıya ulaşırsanız artık kimse sizi durduramaz!”.
Evet Türkan Saylan’ı durdurmak hiçbir zaman mümkün olmadı.
Öğrenci oldu kitapların içine gömüldü durmamacasına.  Hala en sevdiğim koku, matbaadan yeni çıkan kitap kokusudur derdi.
Cüzzam (lepra) taramaları çerçevesinde hastalığın sadece klinik boyutunu değil, sosyal damgalanma ile beraber gelen ayrımcılığı ve bu nedenle hasta ve hasta yakınlarının yaşamak zorunda kaldıkları sıkıntıları durmamacasına yaşayıp görerek öğrendi, öğretti, durmadı.

"Her şey eğitim demektir, sivil toplumun en büyük işlevi eğitim olmalıdır" dedi. Birçok eğitim ağırlıklı dernek ve vakıfların kuruluşunda önderlik etti, yol açtı.
“Atatürk ilke ve devrimleri (Kemalizm) ile gerçekleşmiş olan hakların korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve çağdaş eğitim yolu ile çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşılmasıdır” amacı ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin daha sonra Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfının kurucularından ve Başkanı olarak yıllarca yadsımadan yürüdü toplumda yarattığı ivme ile durmamacasına. 
Yarattığı sinerji, heyecan ve inanç ile gençleri, bizleri aydınlık ufuklara peşinden sürüklüyor.                  
YENİ YAŞIN KUTLU OLSUN!
DURMAK YOK TÜRKAN SAYLAN!


13.12.2020