Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması

turk-kadinina-secme-ve-secilme-hakkinin-taninmasi Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınmasının 87. Yılındayız !

Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi Cumhuriyet’in “kadın devriminin” önemli bir eşiğidir. 5 Aralık 1934’te genç Cumhuriyet’in kadın yurttaşlarına verdiği bu haklar devrim niteliğindedir. 

Bu devrim günü ülkemizde 5 Aralık Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Aralık 1934 tarihinde Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişik ile kadınların ilk kez oy kullanmasının ve aday olabilmesinin önü açıldı. Türkiye Cumhuriyeti, Fransa ve İtalya’dan 11, Romanya’dan 12, Bulgaristan’dan 13, Belçika’dan 14, Yunanistan’dan 15, İsviçre’den ise 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. 

1926 yılında Türk Medeni Kanunu’nun kabulünden sonra Büyük Atatürk’ün, halkçı ve eşitlikçi devrimlerinin bir devamı olan bu haklar, kadınların toplumsal hayata güçlü şekilde katılmasında ve Türk toplumunun çağdaşlaşmasında büyük bir aşama olmuştur.

2021 Türkiye’sinde kadınlarımızın haklı istemlerinin ve çağın gereği olarak İstanbul Sözleşmesi’ne ivedilikle dönülmeli ve daha ilerici yasalarla devrimci tarihsel adımlarımız güçlendirilmelidir. 

İstanbul Sözleşmesi haktır !


05.12.2021