Türk Kadını Nasıl Giyineceğini Size Mi Soracak?

turk-kadini-nasil-giyinecegini-size-mi-soracak Türk Kadını Nasıl Giyineceğini Size Mi Soracak?

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Diyanet TV’de bir programda kadınların düğünlerdeki durumu hakkında şöyle söylemiştir: ”Salona bir giriyorum, hanım kardeşlerimiz bana kızmasınlar, sanki giyecek elbise yok, perişan. Niye böylesiniz? Allah, camiye girerken örtün, düğün salonuna girerken açıl diye bir emir mi verdi? Babalar, abiler, kocalar; bu konuda eşlerimize, kızlarımıza telkinde bulunmamız, nasihat etmemiz, yönlendirmemiz gerekmiyor mu?”
Bu çağ, akıl ve mantık dışı sözleri söyleyen kişi, milyonlarca insanın yaşam tarzına açıkça müdahale etmektedir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak bu söylemleri kınıyoruz! Hiç kimsenin, hele bir devlet görevlisinin laik, demokratik bir hukuk devletinde bu sözleri söyleme hakkı yoktur. Bu zihin yapısı kadının erkek tarafından yönetilmesi ve terbiye edilmesi gibi tehlikeli bir yaklaşımı topluma dayatmaktadır. Her geçen gün artan kadın cinayetlerine ve kadına karşı şiddete gerekçe bulmaya zemin hazırlamaktadır. Halkımızın yarısını oluşturan kadınlar hakkında bu hadsiz beyanları dile getiren kişi derhal görevden alınmalı ve hakkında yasal işlem başlatılmalıdır.
Asla unutulmasın ki bir toplumun gelişmişliği ve çağdaşlığı kadınların mutlu ve özgür olmasıyla koşuttur.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.


08.09.2022