HABERLER
Türk Hukuku Laiktir!

turk-hukuku-laiktir Laik Hukuk Kurumları Dini Törenlerle Açılamaz!

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Cumhuriyetin Nitelikleri” başlıklı 2. maddesi:

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”

Laik Devlet, tüm erkleriyle laik olmak zorundadır. Erkleri oluşturan tüm kurumlar Anayasal yörüngeye bağlı kalmalı, laiklik ve demokrasi başta olmak üzere evrensel değerleri referans almalıdır. Laik hukuk, laik devletin özüdür. Laik hukuk, laik eğitimle yetişmiş bireylerin en önemli güvencesidir.

Devletin laik yargı erkinin önemli bir kurumunun ve adli yılın dinsel bir törenle açılması, dini ritüellerin yerine getirilmesi ve yargıç ve savcıların cüppeleriyle Diyanet İşleri Başkanı huzurunda ayakta bu törene katılmaları kabul edilemez.

Laikliğin örselendiği veya ortadan kaldırıldığı devletlerin durumu ortada iken Anayasayı ihlal eden bu uygulamalardan devletimizin ve ulusumuzun geleceği ve güvenliği adına ivedilikle dönülmelidir.

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.


03.09.2021