HABERLER
TEKE TEK BİLİM BURS FONU

teke-tek-bilim-burs-fonu 2024 yılının Ocak Ayı’nda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı (TÇYDV) ve Teke Tek Bilim tarafından oluşturulmuştur

Genel Bilgi

2024 yılının Ocak Ayı’nda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı (TÇYDV) ve Teke Tek Bilim tarafından oluşturulan fonun amacı;

 • Matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi vb. temel bilimlerde gençlerimizin yurt dışında doktora yapmalarına destek vermek
 • Gençlerimizin bu konulardaki donanımını güçlendirmek
 • Nitelikli bilim insanlarının yetişmesiyle Türkiye’ye artı katma değer sağlayarak ülkemizi akademik ve bilimsel olarak ileriye taşımaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, doktora programları süresince aylık 1000 USD karşılığı TL burs alırken, kendilerinden akademik veya profesyonel hayatlarının bir bölümünde Türkiye’ye yönelik projelerde yer almaları, fayda yaratmaları kısacası ülkemizde bilimin gelişmesi için katkı vermeleri beklenmektedir.

Bu bilim dallarında uzman olan akademisyenlerden ve burs fonunu oluşturan kurum temsilcilerinden oluşan Seçici Danışma Kurulu tarafından adaylar belirlenir.

 Adaylarla ilgili başvuru süreçleri fonu oluşturan kurumların yetkililerinden oluşturulan Yürütme Kurulu tarafından detaylandırılır ve iletişim bu kurulca sağlanır.

1.Aşama başvuruları 30 Haziran 2024 tarihinde saat 18.00 itibarıyla kapanacaktır.

Başvuru koşulları

 • 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında yurt dışında ilk 100’e giren üniversitelerden birine matematik, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, teknoloji, moleküler biyoloji, astronomi, vb. temel bilim alanlarında doktora yapmak üzere başvurmuş olmak.
 • T.C. vatandaşı ve 30 yaşından gün almamış olmak
 • T.C. sınırları içinde yer alan ve YÖK’e bağlı üniversitelerden, başvurulan dalda lisans eğitimi almış olmak.
 • Lisans not ortalamasının 4.0 üzerinden 3.0 veya 100 üzerinden 76 olması
 • Başvurulan doktora programı kapsamında yeterli seviyede yabancı dil bilmek ve uluslararası kabul görmüş sonuçlara sahip olmak
 • Bir kurumda çalışmıyor olmak
 • Tercihen bir başka kurumdan burs almamak
 • Başvuru formunu eksiksiz doldurmak
 • Yıldızla belirtilen belgeleri başvuru esnasında yüklemek/iletmek

 

Başvurular değerlendirilirken öğrencilerden istenecek belgeler.

 • ÖSYM Belgesi
 • Lisans Diploması ya da güncel transkript (Mezuniyeti takiben diploma tarafımıza gönderilmelidir)
 • ALES Sonuç Belgesi
 • Varsa YDS sonuç belgesi veya güncel uluslararası kabul görmüş sınav sonuç belgesi (örneğin GRE, TOEFL, IELTS, DALF vb..
 • Aile gelir belgesi
 • İkametgâh belgesi
 • Adli Sicil Belgesi
 • İlgili üniversiteden doktoraya kabul mektubu
 • Özgeçmiş
 • Adayın TC kimlik kartının görüntüsü
 • Bursa başvuru nedenini açıklayan ve Seçici Danışma Kurulu’na hitaben yazılmış mektup
 • Adayı tanıyan 2 öğretim üyesinden alınmış referans mektubu

 

Uyarılar

 • Başvuru sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir,
 • Başvuru sırasında ve bursiyer seçim süreci sona erene kadar kendi maddi imkânlarıyla veya herhangi bir kuruluştan burs alarak yurt dışında öğrenimine başlamış olanlar bursa başvuramaz.
 • Bilgi paylaşımı, evrak gönderimi e- posta yoluyla yapılır, ancak adayla telefonla da iletişim kurulabilir. Başvuru formunu doldururken güncel bilgilerinizi (@edu.tr uzantılı olmayan e-posta adresinizi ve telefonunuzu) paylaşmaya özen gösteriniz.
 • Son başvuru tarihinden sonra veya eksik evrakla yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru ve Bursiyer Seçimi Adımları

 1. Başvuru kriterlerine uyan, gerekli evrakları ibraz edebilecek adaylar ilgili linkten başvuru formunu doldurur ve evraklar yüklenir.
 2. Yapılan başvurular Yürütme Kurulu ve Seçici Danışma Kurulu tarafından incelenir, mülakata uygun adaylar seçilir ve e-posta ile bilgilendirilir.
 3. Mülakatlar Seçici Danışma Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda reddedilenler ortaya konur, asil ve yedek adaylar belirlenir, e-posta yoluyla adaylar bilgilendirilir. Programa dahil edilen adaylar ile bursluluk süreciyle ilgili detaylar paylaşılır. Asil adayın doktora programına devam etmesinde bir problem olduğunda veya burs hakkından vazgeçmesi halinde yedek adaylar sırasıyla bilgilendirilir, yeni asil aday belirlenir.
 4. Bursluluk süresince adaylar Yürütme Kurulu ile iletişimi devam ettirir, doktora süreçleri hakkında bilgi paylaşır.
 5. Bursluluk süresince veya sonrasında bursiyer öğrencilerden; akademik veya profesyonel hayatlarının bir bölümünde, bir Türk Üniversitesi veya kurumu ile ortak proje ve/veya araştırma yapmaları, Türkiye’ye yönelik projelerde yer almaları, fayda yaratmaları kısacası ülkemizde bilimin gelişmesi için katkı vermeleri beklenmektedir. Bu konudaki bilgi bursiyerler tarafından Yürütme Kurulu ile paylaşılacak, netice itibarıyla konu hakkındaki bilgi tüm kurumlara raporlanacaktır.

 

Yukarıda açıklanan başvuru koşullarına sahipseniz burs başvuru formunu eksiksiz doldurunuz:

TEKE TEK BİLİM DOKTORA BURSU BAŞVURU FORMU (jotform.com)

 


29.03.2024