TAŞINMAZ SATIŞI İLANI (Denizli)

tasinmaz-satisi-ilani-denizli ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’NDEN AÇIK ARTTIRMA İLE TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’NDEN AÇIK ARTTIRMA İLE TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (kısaca “Dernek” diye anılacaktır) Denizli İli, Merkez İlçesi, Saraylar Mahallesinde kain ve Tapunun, 8 pafta, 374 ada, 12 parselde kayıtlı, 1.283,00 m² yüzölçümlü, 1/150 arsa paylı, Bodrum Kat, Bağımsız Bölüm 34 olan Çekme Kat + 3 Katlı Betonarme Binada, Dükkan nitelikli Derneğimize ait taşınmaz şartnamesinde yazılı kapsamda satılacaktır. Söz konusu yer 32 m² brüt kullanım alanlıdır. Muhammen bedeli 35.000,00 TL’dir.

 

 

İHALE GÜNÜ SAATİ VE YERİ:

 

1. Denizli İli, Merkez İlçesi, Saraylar Mahallesinde kain ve Tapunun, 8 pafta, 374 ada, 12 parselde kayıtlı, 1.283,00 m² yüzölçümlü, 1/150 arsa paylı, Kat Mülkiyetli, Bodrum Kat Bağımsız Bölüm 34 olan, Çekme Kat + 3 Katlı Betonarme Binada Dükkan nitelikli Derneğimize ait taşınmaz 13/01/2020 PAZARTESİ günü saat 14.00 – 15.00 arası ÇYDD Denizli Şubesi’nde (Saltak Cad. Seçkin Apt. No: 138/1 DENİZLİ adresinde) açık teklif, açık arttırma usulüyle satılacaktır. Satış gerçekleşmediği takdirde, ikinci satış aynı koşullarda, aynı yerde 22./01/2020 ÇARŞAMBA günü saat 14.00 – 15.00 arasında yapılacaktır.

2. Satış açık teklif, açık arttırma ile yapılacaktır. Satış bedeli nakit ödenecektir.

Muhammen bedelin \% 5’i nakdi teminat olarak, ÇYDD Genel Merkezin – (YKB Etiler ÖBM Şubesi IBAN TR 3900 0670 1000 0000 0100 2861) no.lu hesabına yatırıldığına ilişkin yetkili imzaları taşıyan dekontun açık arttırma öncesinde ibraz edilmesi veya Bankaların verecekleri kesin ve asgari altı ay süreyle geçerli teminat mektuplarını ÇYDD Genel Merkeze ibrazı gereklidir.

3. Açık arttırmaya katılacaklar şartnameyi okuduklarını ve içeriğini kabul ettiklerini, taşınmazı mahallen gördüklerini, halihazır durumuyla kabul ettiklerini beyan ederler. Taşınmazla ilgili şartnameyi almak isteyen alıcılar ihale gününe kadar, saat 10.00 – 16.30 arasında ÇYDD Denizli Şube Başkanı Feyzullah Yüksel’e (0258 265 10 87 veya GSM: 0530 546 12 20) başvurabilirler.

 

Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin söz konusu gün ve saatte:

1. İmzalı şartname, 2. Kimlik, 3. Teminat makbuzu veya mektubu ile ÇYDD DENİZLİ ŞUBE hazır olmaları gerekir.


02.01.2020