HABERLER
TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

tasinmaz-satisi-ilani ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’NDEN AÇIK ARTTIRMA İLE TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’NDEN AÇIK ARTTIRMA İLE TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (kısaca “Dernek” diye anılacaktır) İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde kain ve Tapunun, 57 pafta, 418 ada, 9 parselde kayıtlı, 664,00 m² yüzölçümlü, 27/290 arsa paylı, Kat Mülkiyetli, Kat 3, Bağımsız Bölüm 11 olan Meskenin Derneğimize ait 6/8’i şartnamesinde yazılı kapsamda satılacaktır. Söz konusu yer 137 m² brüt kullanım alanlıdır. Muhammen bedeli 682.500,00 TL’dir.

 

 

İHALE GÜNÜ SAATİ VE YERİ:

 

1. İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde kain ve Tapunun, 57 pafta, 418 ada, 9 parselde kayıtlı, 664,00 m² yüzölçümlü, 27/290 arsa paylı, Kat Mülkiyetli, Kat 3, Bağımsız Bölüm 11 olan Meskenin Derneğimize ait 6/8’i 30.12.2019 Pazartesi günü saat 10.30 – 11.00 arası ÇYDD Genel Merkezi’nde (Evliya Çelebi Mah. Şimal Sok. No: 10 Şişhane – Beyoğlu / İSTANBUL adresinde) açık teklif, açık arttırma usulüyle satılacaktır. Satış gerçekleşmediği takdirde, ikinci satış aynı koşullarda, aynı yerde 06.01.2020 Pazartesi günü saat 10.30 – 11.00 arasında yapılacaktır.

2. Satış açık teklif, açık arttırma ile yapılacaktır. Satış bedeli nakit ödenecektir.

Muhammen bedelin \% 5’i nakdi teminat olarak, ÇYDD Genel Merkezin – (YKB Etiler ÖBM Şubesi IBAN TR 3900 0670 1000 0000 0100 2861) no.lu hesabına yatırıldığına ilişkin yetkili imzaları taşıyan dekontun açık arttırma öncesinde ibraz edilmesi veya Bankaların verecekleri kesin ve asgari altı ay süreyle geçerli teminat mektuplarını ÇYDD Genel Merkeze ibrazı gereklidir.

3. Açık arttırmaya katılacaklar şartnameyi okuduklarını ve içeriğini kabul ettiklerini, taşınmazı mahallen gördüklerini, halihazır durumuyla kabul ettiklerini beyan ederler. Taşınmazla ilgili şartnameyi almak isteyen alıcılar ihale gününe kadar, saat 10.00 – 16.30 arasında ÇYDD Genel Merkezinde görevli Nihat Savaş’a (0212 252 44 33 / 120 veya GSM: 0532 415 68 45) başvurabilirler.

 

Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin söz konusu gün ve saatte:

1. İmzalı şartname, 2. Kimlik, 3. Teminat makbuzu veya mektubu ile ÇYDD Genel Merkezde hazır olmaları gerekir.

 

 


20.12.2019