Soyadı Kanunu 86 Yaşında

soyadi-kanunu-86-yasinda 21 Haziran 1934 tarihinde 2525 Sayılı Soyadı Kanunu kabul edilmiş ve 2 Ocak 1935 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Soyadı Kanunu, Türk Hukuk Devrimi’nin ve Türk Medeni Kanunu’nun tamamlayıcı bir parçasıdır.

Soyadı Kanunu 86 Yaşında

21 Haziran 1934 tarihinde 2525 Sayılı Soyadı Kanunu kabul edilmiş ve 2 Ocak 1935 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Soyadı Kanunu, Türk Hukuk Devrimi’nin ve Türk Medeni Kanunu’nun tamamlayıcı bir parçasıdır.

Kanun ile herkese adının sonuna bir soyadı kullanma zorunluluğu getirilmiş, söylerken ve yazarken adın önce, soyadının sonra kullanılması düzenlenmiştir. Soyadı Kanunu’nun amacı, yüzyıllardır kullanılan din, mezhep, sosyal statü ve akrabalık bağına dayalı unvanları kaldırarak ayrımsız, ayrıcalıksız bir toplum oluşturmak, resmi işlemleri kolaylaştırmak ve Cumhuriyet’in eşitlikçi halkçılık politikasına uygun, yenilikçi bir düzenleme yapmaktır. Kanun amacına ulaşmıştır.
Atatürk, Soyadı Kanunu’na özel önem vermiş ve çevresindeki birçok kişinin soyadını bizzat önermiştir.

Soyadı Kanunu'nun çıkmasından 5 ay sonra 24 Kasım 1934 tarihinde TBMM tarafından oy birliği ile kabul edilen 2587 Sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verilmiştir.


22.06.2020