Sivas Kongresi 100 yaşında!

sivas-kongresi-100-yasinda Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 19 Mayıs 1919’da, Samsun’dan başlatılan Milli Mücadelenin dönüm noktalarından olan Sivas Kongresi’nin bugün 100. yıl dönümü kutlanıyor.

Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi 100 yaşında!

Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 19 Mayıs 1919’da, Samsun’dan başlatılan Milli Mücadelenin dönüm noktalarından olan Sivas Kongresi’nin bugün 100. yıl dönümü kutlanıyor.

Erzurum Kongresi’nin ardından, 4 Eylül 1919 tarihinde toplanan Sivas Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Atatürk’ün milli mücadelenin merkezi olarak nitelendirdiği Sivas Kongresi’nin en önemli kararlarından biri “Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi”dir. Kongre’de alınan kararlar şunlardır:

1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekûn kendisini savunacak ve direnecektir.
3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
4. Kuvay-ı Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak temel esastır.
5. Manda ve himaye kabul edilemez.
6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan’ın derhal toplanması mecburidir.
7. Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.

Sivas Kongresi’nin 100. yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ulusumuzun bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesinde emeği olan kongre üyelerini ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyoruz.


04.09.2019