Referandumun iptal edilmesi gerekir

referandumun-iptal-edilmesi-gerekir YSK’nın referandumda mühürsüz oyları geçerli sayma kararı gibi bu karara itirazları reddetmesi de hukuka uygun değildir.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ ve TÜM ŞUBELERİNDEN

Duyuru

YSK’nın referandumda mühürsüz oyları geçerli sayma kararı gibi bu karara itirazları reddetmesi de hukuka uygun değildir.

 

16 Nisan referandum sonuçlarına karşı YSK’ya yapılan hukuki itirazlar dün reddedildi. Oysa itirazlar kanuni ve hukuki gerekçeye dayanıyordu. “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun”da mühürsüz oy pusulalarının geçersiz olduğu açıkça yazılı olmasına rağmen YSK’nın, sayım devam ederken geçerli sayılacağına ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazları reddeden ikinci kararı da hukuki gerekçeden mahrumdur.

 

Sonradan mühürlenen zarfların dışarıdan getirildiğinin ispatı mümkün olamayacağına göre YSK’nın gerekçesi kabul edilemez. YSK’nın red kararında dayandığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin seçim özgürlüğü hakkındaki maddesi de konumuzla doğrudan ilgili değildir.

 

Aslında bir ülkenin 100 yıllık siyasal, hukuksal rejimi olan parlamenter demokrasinin değiştirilerek yerine tek kişinin hâkim olduğu bir siyasal rejime geçilmesi için yapılacak bir referandumda \%50+1 gibi adi çoğunluk değil nitelikli çoğunluk olması hukuksal olarak doğru olurdu.

                                                                                                          

\%50+1 sonucu yasal olarak doğru sayılmakla birlikte hukuki anlamda vicdanları tatmin etmemiştir. Kaldı ki \%50+1 ile kazanılan sonuç dahi maalesef YSK kararları nedeniyle tartışmalı hale geldi. Bu tartışmanın hukuki çerçevede sonuçlandırılması gerekir düşüncesindeyiz. 

 

Seçimlerin güvenli yapılmasında tek yetkili yargı organı olan YSK, ülke çapında verilen mühürsüz oyları geçerli sayarak yasa hükümlerini ihlal etmiş, yasaya rağmen hukuksuz bir durum yaratarak referandumu geçerli saymış, meşruiyetine gölge düşürmüştür.

                           

Bir hukuk devletinde suç teşkil eden böyle bir karar için gereğinin yapılması ve referandumun iptal edilmesi gerekir düşüncesindeyiz.

 


20.04.2017