HABERLER
REDDEDİYORUZ!

reddediyoruz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) , 119 Şubesi, 23 bin üyesi, 25 bin genci ve milyonlarca gönüllüsü ile sesleniyor: Maarif modelini de müfredat edeğişikliğini de reddediyoruz!

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 119 şubesi, 23 bin üyesi, 25 bin genci ve milyonlarca gönüllüsüyle sesleniyor:

“Maarif modelini” de müfredat değişikliğini de reddediyoruz.
 
Bir eğitim ve öğretim programı tüm toplumu ikna eden gerekçelere sahip olmalı; açık ve sağlam bir hazırlık süreci işletilmeli;  geniş ve şeffaf bir toplumsal katılım sağlanmalı ve programı test edecek bir pilot uygulama öngörülmelidir. Gerçekten amaç, çocuk ve gençlerimizi çağa uygun bilgi ve becerilerle donatmaksa, bu unsurlar esastır.

Bu unsurların hiç birini taşımayan ve bir oldubittiyle getirilen bir değişiklikle karşı karşıyayız. Oysa öğretim programları nasıl bir toplumda yaşamayı ve nasıl bir gelecek inşa etmeyi arzuladığımıza ilişkin hayati bir konudur. Ciddiyet, özen ve hassasiyet gerektirir.

Biz ÇYDD olarak, toplumsal görev ve sorumluluklarımızın bilinciyle belirtmek isteriz ki;
“Kindar ve dindar nesil” özlemleri doğrultusunda çocuk ve gençlerimize ideolojik aşılama yapılmasına hizmet edecek bir öğretim programına izin vermeyeceğiz!

Öğretim programları aracılığıyla inancın bir dayatmaya dönüşmesine seyirci kalmayacağız!
Ulusun çocukları arasında ayrım yapılmasına göz yummayacağız!
“Sadeleştirme” gerekçesiyle, öğretim programlarından Atatürk ve devrimlerinin, Cumhuriyetin, laikliğin, bilimin ve aydınlanmanın çıkarılmasına da asla izin vermeyeceğiz!
Beklentimiz demokratik bir ülke ve demokratik bir eğitimdir.

Bu nedenlerle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı verilen müfredat değişikliğini reddediyoruz.

Ülkemizin çağdaş geleceği olan çocuklarımızı asla yalnız bırakmayacağız!

 


09.05.2024