HABERLER
Milli Eğitim Bakanlığı

milli-egitim-bakanligi Anayasal kurumları görevlerine uygun hareket etme konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye davet ediyoruz!

Anayasal görevi, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, gelecek nesillere Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine göre eğitim vermek olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmenlere gönderdiği mesleki çalışma metinleri içeriğinde, tarihsel gerçekliklere aykırı ve kabul edilemez bazı söylemler bulunduğu medyaya yansımıştır. 

Bu metinlerde, Cumhuriyet dönemi “baskı dönemi” ve laiklik mücadelesi için “ahlak buhranı” nitelemesi yapıldığı iddia edilmektedir. Bu iddiaların doğruluğu halinde MEB için Anayasal görevlerinin ihmali ve kötüye kullanılması söz konusu olacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Sayın Ziya SELÇUK’u, bu haberlerin doğruluğu ve doğru olması halinde sorumlular hakkında ne tür işlemler yapıldığı konusunda, kamuoyuna ivedi şekilde açıklama yapmaya çağırıyoruz.


03.07.2019