MADEN İŞÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ!

maden-iscilerimizin-yanindayiz Somalı ve Ermenekli maden emekçileri kıdem tazminatı ve özlük haklarına ilişkin alacakları için uzun süredir haklı eylemde bulunuyor.

Zaten çok riskli ve ağır koşullar altında çalışarak geçimlerini sağlayabilen maden emekçileri bu emekleri ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Soma'da yitirdiğimiz madenci canlarımızın acısı halen içimizdeyken maden emekçilerimiz bu kez de özlük hakları ellerinden alınarak mağdur edilmeye çalışılıyor. Kamu otoritesi ve yetkili kurumlar ivedilikle gerekli yasal değişiklikleri yapmalıdır, maden gibi çok riskli bir iş kolunda çalışan emekçilerin özlük hakları devlet güvencesinde olmalıdır, sosyal hukuk devletinin gereği budur. Haklı eylemlerinde maden işçilerimizin yanındayız!

 


15.11.2020