HABERLER
Lozan Barış Antlaşması

lozan-baris-antlasmasi ÇYDD olarak çağdaş, laik, demokratik Türkiye’mizin egemenliğinin ve tam bağımsızlığının belgesi Lozan Barış Antlaşması'nın 96. Yılını kutluyoruz.

ÇYDD olarak çağdaş, laik, demokratik Türkiye’mizin egemenliğinin ve tam bağımsızlığının belgesi Lozan Barış Antlaşması'nın 96. Yılını kutluyoruz.

Lozan Barış Antlaşması, yalnızca günün sorunlarını değil, yüzyılların birikmiş sorunlarını tarafların masada, eşit koşullarda çözmesi gerektiğini ve çözebileceğini gösteren tarihi bir belgedir.

Lozan’da büyük asker ve devlet adamı İsmet İnönü ve ekibi, haklı olmanın verdiği sabır ve güçle dayanıp direnmiştir. Atatürk, İsmet Paşa’ya gönderdiği telgrafta şu cümlelerle teşekkür etmiştir:

“Millet ve hükümetin zatıalilerine vermiş olduğu yeni görevi başarıyla sona erdirdiniz. Memlekete birbiri ardınca yaptığınız yaralı hizmetlerle dolu ömrünüzü bu defa da tarihi bir başarıyla taçlandırdınız. Uzun çarpışmalardan sonra vatanımızın barış ve istiklale kavuştuğu bu günde, parlak hizmetiniz dolayısıyla zatıalinizi, pek sayın arkadaşlarımız Rıza Nur ve Hasan Beyleri ve çalışmalarınızda size yardım eden bütün Delegeler Heyeti üyelerini şükran duygularımla kutlarım.”

Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ve tüm ulusun desteği ile heyet, Misak-ı Milli sınırları içinde tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş dünyaya kabul ettirmeyi başarmıştır.

İmzalanışının 96. yılında Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü saygıyla anarken Lozan Barış Antlaşması’nın kazanımlarına her zamankinden çok sahip çıktığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 


24.07.2019