Laiklik ve Cumhuriyet Tehdit Altındadır !

laiklik-ve-cumhuriyet-tehdit-altindadir 15 Temmuz 2016 tarihinde bir tarikat yapılanması olan FETÖ, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve üniter devlet yapısını ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunmuştur.

Bu kanlı ve karanlık sürecin sorumluları yargı önüne çıkarılmalı, devlet ve toplum bir daha böyle bir tehdit ve tehlikeyi yaşamamalıdır.

Ülkemizde siyasal iktidarların tarikat ve cemaat yapılarına göz yumduğunu, tarikat ve cemaatlerin güçlenerek önce devlet kurumlarını sonra da devletin bütününü ele geçirme hedefini kamuoyuna ilk kez duyuran kişilerden biri olan Unutulmaz Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan’dır. Atatürkçü, cumhuriyetçi ve yurtsever bir aydın olmanın sorumluluğu ile ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkân Saylan, 19 Haziran 1999 tarihinde katıldığı Siyaset Meydanı programında öngörüsünü paylaşarak şöyle demişti:

“Ortada giyim kuşamı ve ifadeleriyle ciddi sağlık sorunları olduğu anlaşılan birinin Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl ele geçirileceği konusunda talimatları var. Ben bir öğretim üyesi olarak bunun ürünlerini görmekteyim; öğrencilerimizin bunların evlerinde nasıl beyinlerinin yıkandığını görüyorum, geleceğin dünyasını ele geçirmek için böyle bir insanın peşinden sürüklenen çocuklarımız var... Türkiye'nin her tarafının sarıldığını gözümüzün önünde görüyoruz. Eğer Türkiye çağdaş, laik bir ülkeyse eğer bu insanlarımızın hepsinde biraz akıl varsa madalyonun ön yüzünü değil arka yüzünü de görmek zorundalar.

En önemli zarar siyasetçilerden geliyor. Siyasetçiler Cumhuriyet’in temel ilkelerini sadece bir yemin gibi okuyup ondan sonra hangi tarikattan cemaatten oy alırız kaygısı taşıdıkları için her zaman bu insanlarla bir şekilde temas kurma yarışı içindeler. 'İyi tarikatlar vardır.' diyen siyasetçiler de karşımızda. Bu olayın ne boyutlara vardığının bilinmesi lazım. Bugünkü konuşmadan sonra bizim de başımıza ne gelecek onu da bilmiyorum... "

Türkân Saylan, tehlikenin geleceği boyutu tam 17 yıl önceden görüp siyasal iktidarı ve kamuoyunu açık açık uyarmıştı. Bu konuşmasından sonra Türkân Saylan ve ÇYDD, ülkemizin diğer yurtsever, aydın kişi ve kurumları ile birlikte FETÖ’nün hedefi olmuştur.

Geleceği inşa edebilmek için tarihten ders almak ve onu anlamak gerekir. Ülkemizde her gün başka bir tarikat ve cemaatin kamuda kadrolaşması, toplumsal hayata yön verme girişimi veya siyasal iktidar ve kamu yöneticileri tarafından sahiplenerek desteklenmeleri haber olmaktadır. Bu durum göstermektedir ki Anayasanın 2. maddesinde düzenlenen Cumhuriyetimizin temel nitelikleri başta laiklik olmak üzere tehlike altındadır. Devlet kurumlarında tarikat ve cemaatlerin kadrolaşma yarışına girmesi ile basına yansıyan haberlere göre adliye, emniyet, ordu, eğitim gibi önemli alanlardaki yoğun tarikat ve cemaat kadrolaşmaları tarihten ders alınmadığını göstermektedir. Devlet içindeki FETÖ kadrolarının tümünün temizlendiği bile net değilken yeni tarikat ve cemaatlerin bu şekilde kadrolaşması tehdit ve tehlikenin ağırlığını artırmaktadır. 

Devlet yöneticileri, tarikat ve cemaatler arasında iyi-kötü, zararlı-zararsız ayrımı yapamaz. Kurtuluş Savaşı yıllarından başlamak üzere siyasal tarihimiz bize göstermektedir ki laiklik, bağımsızlık ve Cumhuriyet için tüm tarikat ve cemaatler bir tehdit ve tehlikedir, derhal kapatılmalıdır! Tarikat ve cemaatlerin  kapatılmasıyla dinin sömürülmesi ve istismar edilmesi önlenecek, şeyhlik - şıhlık düzeni yok olacak, özgür düşünceyi kısıtlayan biat kültürü ortadan kalkacaktır.

Biliyoruz ki, çağdaş birey ve toplum ancak laik ve demokratik toplum düzeninin, cumhuriyetçiliğin, hukukun üstünlüğünün, hak ve özgürlüklerin var olduğu bir ülkede hayat bulacaktır.

ÇYDD olarak Atatürk'ün devrim ve ilkeleri ışığında, bu hedefe ulaşmak için 33 yıldır çalışıyoruz ve aynı kararlılıkla hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.


15.07.2022