LABEP Yeni Eğitim Yılı Basın Açıklaması

labep-yeni-egitim-yili-basin-aciklamasi Laik, Bilimsel Eğitim Çocuklarımızın ve Ülkemizin Geleceğinin Güvencesidir

Laik Bilimsel Eğitim Platformu – LABEP

Yeni Eğitim Yılı

Basın Açıklaması

 

Laik, Bilimsel Eğitim

Çocuklarımızın ve Ülkemizin Geleceğinin Güvencesidir

2018 – 2019 Eğitim Yılı  müfredat programından her yıl değişen sınav sistemine, öğrenci yerleştirme kargaşasından, öğretmen atamalarına ve alt yapı eksikliğine kadar  çok yönlü sorunlarla başlıyor.

 Eğitimde dinselleşme ve piyasalaşma; eğitimin niteliği; eğitim bütçesinin eşit olmayan dağılımı; göçle gelen çocukların sayısındaki artış gibi konular dikkate alınmalı, tartışılmalı ve çözüme ulaştırılmalıdır.

Eğitim politikalarını bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelere göre güncellemek gerekirken, laik bilimsel eğitimden uzaklaşan, karma eğitimin sınırlanmasına yönelik girişimleri kınıyoruz.

 Bilim ve teknolojide öne geçen ülkelerin diğerleri ile arayı açtığı bir çağda, müfredatımızın bilimsel temellere dayanması ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Sorgulayan, özgür düşünen, dijital okuryazarlık ve yabancı dil becerileri gelişmiş gençler yetiştirmeye odaklanmalıyız.

 Türkiye, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmayı taahhüt etmiştir. Eğitimde 2030’a kadar kız ve erkek çocukların tamamının onları ilköğretime hazır hale getirecek kaliteli okul öncesi eğitimine erişimlerinin güvence altına alınması gerekir. Ancak  ülkemizde 4-5 yaş grubunun \%43’ü, 5 yaş grubunun ise \%55,5’i okul öncesi eğitimde yer almaktadır.  Ayrıca, 2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması sağlanması gerekir. Bu açıdan karma eğitimden geriye gidiş önlenmelidir.

Atatürk, çocuklarımız ve ülkemiz için en önemli ilkeyi “Fikri hür, Vicdanı hür, İrfanı hür nesiller!’ diyerek en yalın bir şekilde ifade etmiştir.

 LABEP olarak, her çocuk için özgür bireyler olarak yetişmelerine destek olacak laik bilimsel çağdaş eğitimin sağlanmasını istiyor, geleceğimiz olan çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin yeni eğitim öğretim yılını kutluyoruz.  


17.09.2018