KENTE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR 5

kente-karsi-islenen-suclar-5 KENTE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR 5” ÇYDD Fotoğraf Yarışması

KENTE KARŞI         İŞLENEN SUÇLAR 5” ÇYDD Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

Tüzüğümüzün “çalışma ilkeleri” başlıklı dördüncü maddesinin üçüncü bendinde “toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımız ile ilgili duyarlılığın artırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi” hükmü yer almaktadır. 

 

Anayasamızın 56. Maddesine göre herkes dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemekse devletin ve vatandaşların görevidir. 

 

Esasen artık tüm dünyada gerek sivil toplumun gerekse devletlerin yoğun çalışmalarının başında çevre ve çevre hakları gelmektedir. 

 

İşte anayasamızın 56. maddesinin ve tüzüğümüzün 4. Maddesinin bize yüklediği çevre bilinci sorumluluğu ile ülkemizin önemli bir sivil toplum örgütü olarak bu fotoğraf yarışmasını düzenlemekteyiz. 

 

Bu sene 5. sini düzenlediğimiz bu fotoğraf yarışmasını her yıl olduğu gibi bu yılda; derneğimizin çevre danışmanlığını yapmış olan Yüksek Mimar Gazeteci Oktay Ekinci anısına düzenliyoruz. “Kente Karşı İşlenen Suçlar” şeklindeki yarışma konusunu saptayan ve baştaki logoyu da bizzat kendisi çizen Oktay Ekinci; Çevre ve Kültür mirasımızı, kent ve kentlilik, Anadolu’muzun değerleri gibi konularda meslek hayatının ve yaşamımın en temel mücadelesini vermiştir.    

 

Yarışmanın Konusu ve Amacı:

 

Artan nüfus ile birlikte rant yarışının hız kazanmasıyla kentlerimizin doğal unsur olmaktan çıktığını görmekteyiz.Doğayı ve kültür mirasımızı yok eden “yol ve kavşaklar”, çevrebütünlüğünü bozan binalar, çevreyi koruma içgüdüsünün artıkkalmadığını gözler önüne süren kirlilik ve sorumsuzluk kentekarşı işlenen başlıca suçları ifade etmek için yeterlidir.

Bu uygulamaların pek çoğu yanlış olmasına karşın ayrıcalıklı izinler ve yetkililerle

kurumların/şirketlerin yakınlıkları/çıkarları doğrultusundagerçekleşmekte, içinde bulunduğumuz alanlarıkirletmektedir. Bilinçsizce atılan çöpler, kentlerin trafik vekalabalık içerisinde boğulması, gürültü kirliliğinin deeklenmesiyle sorun daha da göze çarpmaktadır.

 

ÇYDD Oktay Ekinci   Çevre Birimi olarak, çağdaş Dünyakentlerinde görülmeyen bu gibi uygulamaların “kente karşısuç” niteliği taşıdığı yönündeki eleştirilere katkıda bulunmakve fotoğraf sanatının eşsiz olanaklarıyla aynı konudaki kamuoyu bilincinin özellikle gençlerimizde yükselmesine yardımcı olmak amacıyla bu fotoğraf yarışmasını düzenledik.

Yarışmaya eser sunacak katılımcılarımızın yaşadıkları kente bu gözle de bakarak kente karşı suçları belgelemeleriyarışma sonucu düzenlenecek sergi ile toplumdaki kentkültürüne önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz.

Bu sene beşincisini gerçekleştireceğimiz “Kente Karşı İşlenen Suçlar” fotoğraf yarışması dizisinin tüm yarışmalarının sonunda düzenlenen sergilenmeye değer görülen fotoğrafları içeren kitabımız Eylül 2020’de kamuoyuna sunulacak.

Katılımcılarımıza şimdiden başarılar dileriz...

 

Fotoğraf Gönderimi ve Boyutları:

 

• “Kente Karşı İşlenen Suçlar” konulu fotoğrafyarışmasının fotoğraf gönderme adedi 1(bir) ile sınırlıdır.
• Gönderilen fotoğraf  dereceye girerse, bunun ilanındanitibaren en geç 5 iş gün içerisinde fotoğrafçı, çalışmasının orijinal dosyasını minimum 6MP çözünürlükle kentekarsiislenensuclar@cydd.org.tr adresine göndermekle yükümlüdür. Fotoğraflar, sergi baskısında görülmesi istenildiği şekilde hazırlanıpgönderilmelidir. Fotoğraf kesilebilir. Photoshop ve illüstrasyon olmamalıdır.
• Fotoğraf çözünürlüğünün (uzunluk, genişlik veçözünürlük) değiştirilmemesi önemle rica olunur. Fotoğraflar yarışma organizasyonu sonunda gerçekleştirilmesi planlanan sergilere

Sanatçının adı, soyadı ve kendini tanıtan 300 karakterigeçmeyecek kısa yazı belirtilerek dahil edilecektir.

• Başvuruda varsa eserin adı da belirtilmelidir.
• Orijinal dosyası talep edilen fotoğraflargönderilemiyorsa, ödül ve derece bir sonrakiyarışmacıya aktarılacaktır. Gönderme süresi 5iş günü ile sınırlıdır.
• Başvurular tanıtım yazısı, fotoğraf/lar,fotoğrafın çekildiği yer  ve tarihi birliktekentekarsiislenensuclar@cydd.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.
• Yarışmaya telefon (dijital) çekimler de katılabilir.
• Bu yarışma internet üzerinden gerçekleştirilen bir yarışmadır. Posta yolu ile gönderilen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecektir. 

 

 

 

 

 

“Kente Karşı İşlenen Suçlar” Fotoğraf Yarışması Genel Kuralları:

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından dereceye giren fotoğrafların kullanımı:

 

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmada dereceye giren tüm fotoğraflar,katılımcıların isimleriyle birlikte “Kente Karşı İşlenen Suçlar” projesini tanıtım amacıyla; ÇYDDtarafından kullanılabilir.
• Kente Karşı İşlenen Suçlar Fotoğraf Yarışması ÖdülTöreni ve Sergisi esnasında fotoğraf sahipleri ileçekilen etkinlik fotoğrafları “Kente Karşı İşlenenSuçlar Fotoğraf Yarışması” projesini tanıtım amaçlıolarak ÇYDD tarafından kullanılabilir.
• Yarışmada dereceye giren fotoğraflar yarışma sonuçlandıktan sonra ÇYDD tarafından belirtilecekolan mekan (lar)da basılı olarak sergilenecektir.
• Yarışmaya, organizasyonu düzenleyen ÇYDD Genel Merkez çevre birimi üyeleri, ÇYDD Genel Merkez çalışanları, ÇYDD Genel Merkez asıl ve yedek üyeleri dışında, 1 Ocak 2020 itibari ile 30 yaşını geçmemiş herkes katılabilir. 
• Yarışmaya gönderilen fotoğrafların hepsinin yeniçekim olması gerekmektedir. Son 1 yıl içerisindeçekilmiş fotoğraflar kabul edilecektir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğrafların daha önce herhangibir platformda (blog, portfolyo, sergi, yayın, vs.)gösterilmemiş olması gerekmektedir.
• Yarışmaya daha önce herhangi bir fotoğraf yarışmasına katılmış olan fotoğraflar gönderilemez. Herhangi bir işaret fotoğrafın üzerinde veya çerçevesinde yer alamaz. Eğerböyle bir işaret veya fotoğrafçının ismi görünüyorsa ofotoğraf diskalifiye edilir ve jürinin karşısına çıkarılmaz.Gönderilen fotoğraflar tüm fotoğraf gönderimi sürecindeÇYDD organizasyon ekibi tarafından belirli sürelerdekontrol edilir ve şartnameye uymayan fotoğraflaryarışmadan çıkarılabilir. Bu gibi durumlar için ÇYDDaçıklama yapmak zorunda değildir.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tümüylekendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul,beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyanve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan eldeettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımlar geri alınır.
• Üç ay içerisinde ödülünü almayan yarışmacılar haklarınıkaybetmiş sayılır.

 

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, fotoğraf kendisineait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapanlara yarışmalarımızdan men edilecek, varsa aldığı ödül geri alınacaktır.
• Yarışmaya fotoğraf gönderenler bu şartları kabul etmişsayılır.

Jüri/ Seçici Kurul:

 

• Seçici kurul son başvuru tarihinden en geç 10 gün sonratoplanacaktır.
• Seçici kurul üyeleri gönderilen fotoğrafları oy birliğiile değerlendirecek ve nihai karar alacaktır.
• Seçici kurulda

Prof. Dr. Ayşe Yüksel (ÇYDD Genel Başkan)

Sebati Karakurt (Fotoğraf Sanatçısı)

Mustafa Seven (Fotoğraf Sanatçısı)

Tamer Yılmaz (Fotoğraf Sanatçısı)

 

Yarışma Takvimi:

• Son başvuru tarihi 12..04..2020 
• Jüri Değerlendirme tarihi 19.04.2020
• Yarışma sonuçlarının açıklanması 03.05.2020, ÇYDD Genel Merkez ve tüm bağlantılı internet kanallarında yarışma sonucu duyurusu yapılacaktır.
• Ödül töreni ve sergileme detayları yarışma sonuçlarının açıklandığı tarihte yer ve tarih belirtilerek duyurulacaktır.
• Duyuru; Dereceye giren fotoğraflar ve fotoğraf sahipleri ÇYDD sayfaları üzerinden duyurulacaktır. 
• Ödüller, toplamda 7.000 TL değerinde üç ödül verilecektir.  Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü yanı sıra 10 tane mansiyon ve sergilenmeye değer 20 fotoğraf olarak seçilecektir.


24.02.2020