HABERLER
Kamuoyuna Duyurulur

kamuoyuna-duyurulur Çağdaş Eğitim, Özgür Düşünceye ve Yeterliliğe Önem Veren Üniversitelerin Varlığıyla Mümkündür!

Çağdaş Eğitim, Özgür Düşünceye ve Yeterliliğe Önem Veren Üniversitelerin Varlığıyla Mümkündür!

ÇYDD olarak, başta Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, öğretim elemanlarının ve duyarlı vatandaşlarımızın dayanışma ve protesto amacıyla Türkiye’nin her yerinde gerçekleştirdikleri barışçıl ve demokratik gösterilerinin yanındayız. Yazarlarımızın, baroların, odaların, sanatçıların, bilim dünyasının ve en önemlisi geleceğimiz olan üniversite öğrencilerinin dile getirdikleri kaygılarını birebir paylaşmaktayız.
 
ÇYDD olarak üyelerimizi, bursverenlerimizi ve destekçilerimizi; demokrasinin değerleri, insan haklarının gerekliliği ve laiklik ilkesinin korunması için rektörlerin atanması değil seçilmesi için çaba göstermeye çağırıyoruz. Bulunduğunuz siyasi partilerde, sendikalarda, sivil toplum kuruluşlarında, odalarda ve barolarda laik ve demokratik eğitim talepleri gündemde tutmaya ve takip etmeye çağırıyoruz.
 
Çağdaş eğitimin en önemli ölçütlerinden birisi de kuşkusuz özgür düşünceye ve göreve uygunluğa önem veren üniversitelerin varlığıdır. Boğaziçi Üniversitesi de çağdaş eğitimin ülkemizde ve dünyadaki en önemli kalelerinden biridir. Öğrencilerinden mezunlarına, idari yöneticilerinden akademisyenlerine kadar gösterdikleri direniş bunun en güzel kanıtıdır.
 
Bu vesileyle birlikte belirtmek isteriz ki; üniversitelerimizdeki kütüphanelerin, fonlanan bilimsel araştırmalarının, yabancı dil eğitiminin, etkin öğrenci kulüplerinin, sanatsal ve bilimsel etkinlerin yetersizliğinden hoşnut değiliz ve her fırsatta bu eksikliklerin kamuoyunda dile getirilmesine devam edeceğiz.
Kamuoyuna duyurulur.


17.02.2021