Kadınları Özgür Bırakın!

kadinlari-ozgur-birakin ÇYDD olarak kurulduğumuz günden bu yana “çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplum ve çağdaş gelecek” adına mücadele ediyor ve eğitim hakkını yok sayan Afganistan’daki bu gerici rejimi şiddetle kınıyoruz!

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, Yükseköğretim Bakanlığı tarafından yaptığı yazılı açıklamayla ülkedeki kadınların üniversiteye gitmesi ikinci bir karara kadar yasakladı.

ÇYDD olarak kurulduğumuz günden bu yana laik ve demokratik Cumhuriyet değerlerini koruyup geliştirerek “çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplum ve çağdaş gelecek” adına mücadele ediyor ve eğitim hakkını yok sayan Afganistan’daki bu gerici rejimi şiddetle kınıyoruz !

Kadınların, eşit hak ve özgürlüklere sahip olmadığı toplumlar gelişemez, üretemez; yoksul ve karanlık bir geleceğe hapsolmaya mahkum kalır.  Baskıcı rejimler, tüm okullara kilit vurabilir ancak kadınların zihinlerini asla kilitleyemez, bilgi ve öğrenme arayışlarını engelleyemezler. Afgan kadın kardeşlerimizin sahip oldukları hak ve özgürlüklerin tek tek ellerinden alınmasına karşı asla sessiz kalmayacağız!

Bu kabul edilemez durum karşısında, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyet devrimlerinin önemini bir kez daha anlıyoruz. Verilen bu kararın bir an önce geri alınmasını ve Afganistan'da ülke genelinde eğitime erişimin eşit olarak sağlanmasını umuyoruz.

Tüm dünya devletleri ve uluslararası kuruluşlar Afgan kadınlarının sesini duymalı, Afganistan’daki insan hakları ihlallerinin önüne geçmelidir!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği


22.12.2022