KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANINDI.

kadinlara-secme-ve-secilme-hakki-tanindi KADINLAR OLARAK ATATÜRK'E BİR KEZ DAHA MİNNETTARIZ

KADINLAR OLARAK ATATÜRK'E BİR KEZ DAHA MİNNETTARIZ

ARALIK 1934 KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANINDI.

Dünyada yönetim şekilleri ve haklar konusunda ülkemizden çok önde olan birçok devlette kadınların bu tür hakları olmamasına karşın yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’nde ardı ardına yapılan yenilikler içinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının da olması Cumhuriyet devriminin niteliği, kadına bakış açısını ortaya koyuyor. 

Kız çocuklarının erkeklerle eşit koşullarda eğitim alabilmesi, fırsat eşitliğini yakalayabilmesi için emek veren ÇYDD; kadınların çalışma hayatında, yerel ve merkezi yönetimlerde, siyasetin içinde, meslek kuruluşlarında, kısaca hayatın her alanında seçilme ve temsiliyette fırsat eşitliğini yakalayabilmesi konusunda da duyarlıdır.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği günün yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu hakkın verilmesi, kullanılması için çalışanları, yurdumuzun dört bir yanından seçilip Ankara’ya gelen, ilk kez bu hakkı kullanarak mecliste görev yapan kadın milletvekillerini saygı ve minnetle anıyoruz.


05.12.2019