Kadına Şiddete Dur Diyelim!

kadina-siddete-dur-diyelim 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü

25 Kasım

Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için

Uluslararası Mücadele Günü
 

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin çarpıcı bir artış göstermesi, hayatın her alanlarında yaşanan şiddetten bağımsız değildir.

• Kadının insan haklarına yönelik Cumhuriyetle elde edilen kazanımlarının ortadan kaldırılmasına yol açacak yasal değişiklikler yapılması; özellikle Medeni Kanun’la tanımış haklardan geriye gidiş girişimleri;

• Laik eğitimden uzaklaşılması; Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlarda kullanılan dilin ve açıklamaların kadın haklarına aykırı olması;

• Kadının her şeyden önce birey olduğunun kabul edilmediği anlamına gelen söylem ve tutumlar,

KADININ İNSAN HAKLARININ İHLALİNİN ARTMASINA YOL AÇIYOR.


Şiddetin bütünüyle ortadan kaldırılmasına yönelik politikalar oluşturuluncaya ve uygulanıncaya dek mücadele sürecektir.
 


24.11.2017