Kadın Hakları Mücadelesi

kadin-haklari-mucadelesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadın hakları mücadelesinin yüz yıllık tarihini konuşuyoruz.

Kadın hakları mücadelesi, tüm dünyada ve Türkiye'de yüz yıldan fazla süredir devam ediyor. ÇYDD olarak kuruluşumuzdan bugüne özellikle kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması ve eğitim yoluyla toplumdaki cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesi için ülke genelindeki 118 şubemiz ile birlikte çalışıyoruz.

Çağdaş eğitim yoluyla, çağdaş topluma ulaşmak hedefinde olan Derneğimiz, kadına yönelik her türlü şiddete karşı çıkmaktadır!

 

25 Kasım 1960’da Dominik Cumhuriyeti’nde aktivist Mirabal Kardeşler (Patria, Minerva ve María Teresa) diktatör Trujilio’nun hedef göstermesi sonucu öldürüldü. 
 
1999 yılında Birleşmiş Milletler kardeşlerin öldürüldüğü günü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olarak belirledi.
 
1967 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi  (DEDAW)
 
Birleşmiş Milletler’in kadın haklarına bakış açışını genel hatlarıyla belirleyen, özellikle kamusal alanda eşitlikleri için çağrılar yapan bir bildirgedir. CEDAW sözleşmesinin öncülüğü niteliğindedir.
 
1979 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW)
 
Türkiye’nin 1985 yılında imzalayarak taraf olduğu bu sözleşme kadınların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini amaçlamaktadır. 12. ve 19. maddeleri kadına karşı aile içinde şiddetin  ve toplumsal alanda ayrımcılıktan doğan şiddetin önlenmesini hedefler.
 
1993 Viyana Beyannamesi ve Eylem Programı (VDPA)
 
Dünya İnsan Hakları Konferansı’nda kabul edilen program kadına karşı şiddeti insan hakları ihlali olarak kabul eder. DEVAW sözleşmesine katkı sağlayan bir sürecin başlangıcıdır.
 
1993  Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi (DEVAW)
 
Açık bir şekilde kadına karşı şiddetin vurgulandığı ve bu şiddeti durdurmak için eylem planının oluşturuldu uluslararası ilk yasal sözleşmedir. Bildirge sonucu devam eden süreçte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olarak belirlenmiştir.
 
1994 Belém do Pará Sözleşmesi  (Belém do Pará Convention)         
Amerika kıtasında imzalanan kadınlara karşı her türlü şiddeti, özellikle cinsel şiddeti suç sayan sözleşmedir.
(bu cümleyi değiştirdik, yeni cümleyi kullanalım)
 
1995  Pekin Eylem Platformu (Beijing Platform for Action)
Pekin Eylem Platformu’nda kadın ve erkek arasında eşitliği sağlamak adına 12 kritik alan/başlık belirlenmiştir. Kadına yönelik şiddeti durdurmak bu başlıklardan biriydi. Platform’da şiddetin kapsamlı bir tanımı yapılmıştır.
 
2005 Maputo Protokolü 
 
Afrika İnsan ve Halkların Sözleşmesi’ne ek Afrika Kadın Hakları Protokolü kadınların siyasi sürece katılmasını, kadın sünnetinin durdurulması gibi sosyal ve siyasal eşitlik amaçlayan sözleşmedir.
 
2011 İstanbul Sözleşmesi   (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi)
İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddeti önlemek adına yasal bağlayıcılığı olan ikinci sözleşmedir.
Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele prensiplerini ve taraf devletlerin yükümlülüklerini belirler.


25.11.2020