HABERLER
Kabul Edilemez

kabul-edilemez Anayasanın 42. Maddesinde "Eğitim ve Öğretim, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz." denilmektedir.

Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda,  çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplumlar seviyesine ulaşmak için 30 yıldır gönüllü çalışan ÇYDD, bundan sonra da evrensel değerler ve bilimsel düşünce ile yoluna devam edecektir.

Anayasanın 43/3 maddesinde "Eğitim ve Öğretim,  Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz." denilmektedir.

Lâik Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanlığı, lâik eğitim modelini uygulaması gerekirken Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak protokol imzalayarak hafızlık projesinin önünü açmıştır.

Bu çalışma ile 11-12 yaş grubu çocuklarımızın, bilimsel ve özgür düşünceden uzaklaştırılmasını doğru bulmuyoruz. Hafızlık eğitimi alacak çocukların bir yıl öğretimden muaf sayılmaları eğitim hakkının ihlali ve engeli olacaktır.

Dini eğitim veren yatılı cemaat kurslarında yaşanan acıları unutmadık, yeni acılar istemiyoruz. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği, din ve vicdan özgürlüğünün gerçek anlamda oluşturulması için Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu protokolü iptal edilmeli, başta kız çocukları olmak üzere tüm çocuklarımızın din eğitimleri ailelere bırakılmalıdır.


04.06.2019