İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!

istanbul-sozlesmesi-yasatir Pınar, Münevver, Özgecan, Emine, Şule ve medyaya yansımayan, adlarını bilmediğimiz; eşi, sevgilisi, babası, ağabeyi, kardeşi vb. tarafından şiddete, tacize uğramış, acımasızca öldürülmüş nice kadınlarımız için “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” diyoruz!

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!

Pınar, Münevver, Özgecan, Emine, Şule ve medyaya yansımayan, adlarını bilmediğimiz; eşi, sevgilisi, babası, ağabeyi, kardeşi vb. tarafından şiddete, tacize uğramış, acımasızca öldürülmüş nice kadınlarımız için “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” diyoruz!

“İstanbul Sözleşmesi’nde kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmak hedef edinilerek,
aşağıdaki hususlarda görüş birliğine varılmıştır:

a) kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak;

b) kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak;

c) kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak;

d) kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak;

e) Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak.”
(İstanbul Sözleşmesi, 2011, s.4)

Işıklar içinde uyu Pınar...


22.07.2020