İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANSIN!

istanbul-sozlesmesi-uygulansin 29 Aralık'ta Aylin Sözer, Selda Taş ve Vesile Dönmez eski sevgilisi, eşi, oğlu tarafından vahşice ÖLDÜRÜLDÜ!

2020 yılı Türkiye'de kadına yönelik şiddetin azalmadığı, aksine kuvvetle arttığı bir yıl oldu. Ayrıca bu yıl, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çıkarılan yasanın ve imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nin geri çekilmesinin konuşulduğu bir yıl da oldu.

Kadınlara dayatılan toplumsal cinsiyet rollerinin artması, kadına şiddet faillerinin adil ve uluslararası standartlara göre yargılanmaması, faillerin "iyi hâl"lerden salıverilmesi kadına yönelik şiddeti bitirmez aksine arttırır. Her gün kadınların öldürüldüğü, şiddete uğradığı bir ülkede, kadınların yaşam hakkını koruma altına alan İstanbul Sözleşmesi'nin derhâl ve kesinlikle uygulanması gereklidir.

 


30.12.2020