HABERLER
İstanbul Sözleşmesi

istanbul-sozlesmesi 20.03.2021 gün ve 31429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında Kararın

(Karar Sayısı: 3718)  yok hükmünde olduğunun tespiti suretiyle iptâli ile yürütmesinin durdurulması, davaya konu işlemin dayanağı olan 15.07.2018 gün ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3/1. maddesinde yer alan “bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme,” hükmünün Anayasaya aykırı olması nedeniyle somut norm denetimi yapılmak üzere Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi istemiyle Dernek olarak davamızı açtık.
Bizler, bu amaç uğruna yıllarca mücadele etmiş, örgütlenmiş, bilinçlenmiş olarak eylem ve düşüncelerimizin arkasında durarak İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilme girişimlerine Hayır demekte, mücadelemizi demokratik yollarla devam edeceğimizi haykırarak  ifade ederiz.
Aile biziz, kadın biziz, çocuk biziz.
Şiddete karşıyız ve dur diyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla,
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği


01.04.2021