İçimiz yanıyor, yüreğimiz parçalanıyor!

icimiz-yaniyor-yuregimiz-parcalaniyor İklim krizine karşı ormanlarımızı çoğaltmamız gerekirken, ülkemizde geçen haftadan bu yana devam eden yangınlar ile ormanlarımızın ve içinde yaşayan binlerce canlının yok oluşunu üzülerek izliyoruz.

Yaşanan günler ne kadar zor olursa olsun bizler Türk Ulusu olarak zor günlerde bir araya gelir, kenetlenir, acılarımızı iyileştiririz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizleri eşit kıldığı bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde bir bütün olarak tekrar ayağa kalkarız.

Afet günlerinde, önümüzü görememek bizleri heyecanlı, öfkeli yapabilir, bu durumlarda sağduyulu olarak hareket etmeli, sevgi ve barış ile birbirimizi kucaklamalıyız. Yangının açtığı yaraları hep birlikte sarmalıyız.

Dünyadan ve ülkemizden aldığımız haberler, iklim kriziyle mücadeleye herkesin dahil olması gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Harekete geçmediğimiz takdirde etkileri her gün yoğunlaşarak artacak olan iklim krizine karşı herkes, birlikte hareket etmelidir. Efsane genel başkanımız Türkan Saylan’ın da dediği gibi herkes “Sorunun değil çözümün bir parçası“ olmalıdır.

Bizler de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak afet bölgelerinde yapılacak faaliyetler için bölgelerdeki şubelerimiz ve paydaşlarımızla görüşüp neler yapılacağına dair planlamaları yapıyoruz.

Diğer yandan orman yangınları ile mücadele, uzun vadeli hazırlık, deneyim ve planlama gerektirmektedir. Anında müdahale için teknolojik yatırımlar yapılmalı, havadan müdahale için eksik olan uçak filosu hızlı şekilde oluşturulmalı ve her an kullanıma hazır olmalıdır. Yangın öncesi ve sonrası işlemler için bilimin ışığına güvenmeli, bilim insanlarına danışılarak çözümler geliştirip, bu çerçevede hareket edilmelidir.

TBMM’de komisyonlar kurulmalı, partiler, STK’lar el ele vermeli, sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmalı ve zaman kaybetmeden gerekli önlemler alınmalıdır. Ormanlar daha etkin izlenmeli, emniyet ve asayiş güçlerinin yanında orman köylüleri, çiftçiler ve tüm halkımız bu mücadelenin bir parçası olmalıdır. Yangın bölgelerinde boşaltılan yerleşim yerleri ve evsiz kalan yurttaşlarımızın durumu konusunda kamuoyu bilgilendirilmeli, çözüme herkes dahil edilmelidir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, ülke genelinde 119 şubemiz ile üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğumuzu duyuruyor ve tüm yetkilileri çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Ulusumuza geçmiş olsun.

Saygılarımızla,


02.08.2021