HUKUK DEVLETİ VE HALK İRADESİ YOK SAYILAMAZ!

hukuk-devleti-ve-halk-iradesi-yok-sayilamaz 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde Hatay halkının kararı ile milletvekili seçilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, Anayasa’nın ve halkın iradesinin yok sayılmasıdır.

Anayasa’nın 153. maddesi hükmü gereği, Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Hukuk düzenimizde en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’nin kararları; devletin yasama, yürütme ve yargı erkleri için uyulması zorunlu niteliktedir.

Milletvekili seçildiğinde hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmamasına rağmen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, ülkemizde hukuk devleti ilkesinden kaygı verici şekilde uzaklaşıldığının açık bir göstergesidir.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devletin bu nitelikleri Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri arasındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz


31.01.2024