HABERLER
Genel Kurul Çağrısı

genel-kurul-cagrisi Covid 19 Pandemisi önlemleri kapsamında T.C. İçişleri Bakanlığı’nca uygulanan kısıtlamalar dolayısıyla Mayıs 2021 ayında yapılması gereken Genel Merkez 24. Genel Kurul toplantısı yapılamamıştır.

Genel kurullarla ilgili kısıtlamaların kalkması dolayısıyla 2019 - 2020 yıllarına ait 24. Genel Merkez Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Ekim 2021 Cuma ve 2 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 09.30’da Haliç Kongre Merkezi Sadabad Salonu- Sütlüce Mahallesi, Karaağaç Caddesi,  No.19 34445 - Beyoğlu / İstanbul adresinde; yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 9 Ekim 2021 Cumartesi ve 10 Ekim 2021 Pazar günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.  

  1. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in açış konuşması, Genel Kurulun toplantı ve karar yeter sayılarının açıklanması
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı için bir başkan ve yeteri kadar yazmanın açık oyla seçilmesi
  3. Dernek Yönetim Kurulu’nun 2019 ve 2020 çalışma dönemine ilişkin raporunun okunması, görüşülmesi
  4. Dernek Yönetim Kurulu’nun 2019 ve 2020 çalışma dönemine ilişkin hesapları ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması, görüşülmesi
  5. Dernek Denetleme Kurulu’nun 2019 ve 2020 çalışma dönemine ilişkin raporunun okunması, görüşülmesi
  6. Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibrasının Genel Kurul oyuna sunulması
  7. Derneğin 2021 ve 2022 çalışma dönemine ilişkin tahmini bütçesinin ve uygulama yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinin görüşülmesi ve oylanması
  8. Yönetim Kuruluna bütçede kalemler arası aktarma yetkisi verilmesinin görüşülüp oylanması
  9. Covid 19 pandemisi dolayısıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Mayıs 2021 ayında yapılması gereken Genel Merkez Genel Kurul toplantısı yapılamadığından, görevine devam eden Yönetim Kurulunun 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve mali işlemlerin ibrası
  10. 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin dernek üye aidatının görüşülüp belirlenmesi
  11. Derneğe, gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
  12. Şube ve temsilcilik açılması veya şube ve temsilcilik kapatılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
  13. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi
  14. Dilek ve öneriler

 

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU


14.09.2021