EĞİTİMDE MESCİT ZORUNLULUĞU KABUL EDİLEMEZ!

egitimde-mescit-zorunlulugu-kabul-edilemez OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MESCİT ZORUNLULUĞU KABUL EDİLEMEZ!

Eğitimde laiklik karşıtı politikaların hayata geçirilmesi anaokullarına kadar indirildi. 
14 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre; anaokullarında mescit açılması zorunlu hale getirilmekte ve okullarda kayıt parası alınmasına zemin oluşturulmaktadır. 

Laiklik, günümüzde çağdaş toplum ve devlet olmanın temel gereğidir çünkü laiklik, farklı din ve mezheplere sahip yurttaşlar ile inançsız olan yurttaşların hak ve özgürlüklerini ve inanç sahibi yurttaşların ibadet haklarını korumakla toplumsal barışı ve huzuru kurmakta ve korumaktadır. 

Laik düşünce, bilimde, kültürde ve sanatta ilerlemenin; insan zekasının ve yaratıcılığının itici gücüdür. Anayasa ve yasalarda korunan ve çağdaşlaşmanın, bilimsel ilerlemenin ve toplumsal barışın güvencesi olan laiklik; siyasal uygulamalarla ne yazık ki sürekli saldırıya uğruyor, hukuksal metinlerin ve güvencelerin içi boşaltılıyor.
Anayasanın uygulanmasını ve devletin temel niteliklerinin korunmasını isteyen yurttaşlar olarak, okulların medreseleştirilmesine, ücretsiz eğitim hakkının ortadan kaldırılmasına, laik ve sosyal devletin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. 

ÇEDES protokolü ile tüm karşı çıkışlara, uyarılara rağmen okullarımızda ne yazık ki din görevlileri de öğretmen gibi çalışır olmuştur. Orta öğrenimde zaten sürekli mescitler açılmaktadır şimdi de sıra anaokullarına mı gelmektedir ? Anaokullarına kadar mescit uygulaması getirilmesinin ciddi sakıncaları vardır. 3-6 yaş grubu, soyut düşünme inanç sistemleri gibi konularla ilginin olmadığı bir dönemdir. Din ve inanç gibi konuları çocuklara açıklanamaz. Ölüm sonrası gibi tam bilimsel karşılığı olmayan ama dinde karşılığı olan bilgiler çocuklara verilemez çünkü anaokulu dönemi o bilincin oluştuğu bir dönem değildir. İbadet yapılacaksa okul dışında da yapılabilir. 

Bilinmesini isteriz ki ne yapılırsa yapılsın Türk ulusu, Atatürk'ün açtığı aydınlanma yolundan geri dönmeyecek, bilimsel düşüncenin önüne engel konulamayacaktır. 

Anayasa'mızın 42. maddesine göre eğitim ve öğretim, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esasına göre yapılır. Laiklik ilkesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde anayasal bir zorunluluktur, vazgeçilemez. Devletin dini olmaz, devlet tüm dinlere ve inançlara eşit mesafede olmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sistemini dini esaslara göre kuramaz. Laiklik tartışmaya açılamayacağı gibi ücretsiz eğitim hakkından da vazgeçmeyiz. Asıl sorun anaokuluna mescit sorunu değil; çocuğun beslenme sorunu ve çocuğun başarı düzeyidir. Buradan tüm anne ve babalara, tüm öğretmenlerimize ve eğitimcilere çağrıda bulunuyoruz: Çocuklarınızın geleceğine, laikliğe ve Cumhuriyetimize sahip çıkalım.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak Atatürk’ün bize gösterdiği yolda; çağdaş eğitim ile çağdaş bireye ve çağdaş toplum hedefine ulaşmak için 34 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin karma, laik, bilimsel ve ücretsiz eğitim hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.


20.10.2023