EDUC8 2024 Programı Londra Gerçekleşecek

educ8-2024-programi-londra-gerceklesecek Kadınların güçlenmesi ve eğitimde eşit fırsat tanınması için 2015 yılında destekçimiz Günay Aksoy tarafından New York’ta 1 ay dil eğitimi olarak başlatılan EDUC8 Projesi, 2024 Ağustos ayında Londra'da tekrarlanacaktır.

Son başvuru 1 Mart 2024
EDUC8 2024: ÇYDD Burslusu 4 Genç Kadın Öğrenciye Londra’da 1 Ay Dil Eğitimi ve Kültür Programı
Kadınların güçlenmesi ve eğitimde eşit fırsat tanınması için 2015 yılında destekçimiz Günay Aksoy tarafından
New York’ta 1 ay dil eğitimi olarak başlatılan EDUC8 Projesi, 2024 Ağustos ayında Londra'da tekrarlanacaktır.
2015 den beri toplam 30 genç kadın öğrencimiz bir aylık dil eğitimi ve kültür programından
yararlanmıştır.Projenin geçmiş yıllardaki uygulamalarını www.facebook.com/educ8program adresinde
görebilirsiniz.
Projenin Amacı: Türkiye’den seçilecek üniversite öğrencisi kızların İngilizcenin anadil olduğu bir ülkede 1 ay dil
eğitimi görmesi ve İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeleri. Ancak program kapsadığı kültürel deneyimler ile
İngilizcelerini geliştirmekle kalmayıp, onların ufuklarını genişletecek, daha büyük düşünmelerini ve
hayatlarındaki diğer insanları da olumlu etkilemelerini sağlayacak.
Proje Paydaşları: Türkiye’de cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların eğitim hakkından eşit şekilde
yararlanması için etkin olarak çalışan ÇYDD, proje katılımcılarını sosyoekonomik açıdan dezavantajlı genç kadın
öğrencilerden seçerek programın uygulamasında yardımcı olmaktadır. Proje finansmanı, New York’ta kurulan
Turkish Philanthropy Funds (TPF)’ın yurt dışından sağladığı bağışlar ile sağlanmaktadır.
EDUC8 2024 Projesine başvurmak için önce bağlı olduğunuz ÇYDD şubesinin onayı gerekmektedir..
 
Başvuru formları, 15 Ocak – 1 Mart 2024 tarihleri arasında erişime açılacak ve bundan sonra başka başvuru
kabul edilmeyecektir.  Başvuru değerlendirmeleri 30 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek ve seçilen 15 ön
adaydan İstanbuldaki adaylarla yüz yüze, diğer adaylarla da görüntülü görüşme yapılarak seçim yapılacaktır.
Adaylarda Aranan Temel Nitelikler:
 ÇYDD'den burs almak
 18 yaşını doldurmuş olmak
 Üniversite 2. veya 3.  sınıfta okuyor olmak (son sınıfta olmamak)
 Genel not ortalamasının yüksek olması
 Kendini ifade edebilecek seviyede İngilizce yetkinliği (En az B1 seviyesi)
 Daha önce yurt dışına çıkmamış olmak
 Kariyer odaklı olmak

Başvuru için tıklayınız 


16.01.2024