Dünya Çocuk Hakları Günü

dunya-cocuk-haklari-gunu Dünyada çocuk haklarına ilişkin ilk metin 1924’te Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen “Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi”dir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu metni imzalayan ilk 5 dünya liderinden birisidir.

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN 30.YILI

Dünyada çocuk haklarına ilişkin ilk metin 1924’te Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen “Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi”dir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu metni imzalayan ilk 5 dünya liderinden birisidir.

TUİK verilerine göre, ülkemizdeki çocuk sayısı 23 milyondur. Mülteci çocuklarla birlikte bu sayı 25 milyona ulaşmıştır. 
Çocuklarımızın haklarına erişimleri açısından pek çok sorunumuz var. Bunların başında olumlu pek çok çabaya, yasalardaki düzenlemelere karşın eğitim sistemimizdeki ağır sorunlar, çocuk işçiliği ve çocuk evlilikleri geliyor. Mülteci çocuklarla birlikte bu sorunlar daha da artıyor, karmaşık hale geliyor.
Sürekli değiştirilen ve içeriğiyle, kitaplarıyla okul dayatmaları  ve piyasa mantığıyla kurgulanan eğitim sistemimiz çocuklarımız ve geleceğimiz için ciddi bir sorun alanı haline gelmiş durumda. Cumhuriyet değerlerini aşındıran, olumsuz toplumsal cinsiyet modelleri ile kız çocuklarımızı, kadınlarımızı neredeyse değersizleştiren yayınlar, -4 yaşa kadar indirilmiş- hurafelerle dolu, akıl, gerçek ve bilimden uzak kurslar, programlar çocuklarımızı ve aileleri tehdit ediyor.
   Türkiye çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri; “Sokakta Çalışma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma, Tarımda Aile İşleri Dışında, Ücret Karşılığı Gezici ve Geçici Tarım İşlerinde” çalışma olarak kabul etmesine karşın bu sektörlerde de çocuklarımız çalıştırılmaya devam ediyor. .  
 TUİK verilerine göre çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 21,1. Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı \%20,3 iken bu oran 2018 yılında \%21,1 olarak gerçekleşti. Üstelik bu verilerde mülteci çocuklar yok. TUİK,  ÇHS göre 0-18 yaş arası her birey  çocuk olmasına ve Türkiye’de zorunlu eğitim 12 yıl olmasına karşın çalışma istatistiklerini 15 yaşından başlayarak yayınlıyor. Bu verilerin içinde yasaların kabul ettiği mesleki eğitimin oranı çok düşük.
İSGM verilerine göre, 2013 yılından bu güne 350 çocuğumuzu iş cinayetlerinde yitirdik. 2019 yılında Eylül ayı sonu itibariyle 55 çocuğumuz iş cinayetlerinde öldü, 23’ü 14 yaşının altında.
400 bine yakın çocuğumuz mevsimlik tarım işlerinde çalışıyor. Sokakta çalıştırılan çocuklarımız var, küçük-orta sanayi işletmelerinde ve hizmet sektöründe çocuklarımız çalıştırılmaya devam ediyor.
Çocuk evlilikleri çocukların cinsel istismarının en açık ve ağır örneklerinin başında geliyor. Bu sorunu da ortadan kaldırabilmiş değiliz. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği çocuklarımızın ve Ülkemizin aydınlık geleceği için çalışmalarını yurttaşlarımızdan aldığı güçle geliştiriyor,sürdürüyor.
Temel eğitimden, üniversiteye burslarla desteklediğimiz ağırlığı kızlarımızdan oluşan çocuklarımızın sayısı 89.650'ye ulaştı.
Eğitimevlerimiz ve çocuk kulüplerimizle binlerce çocuğumuza, gencimize ulaşıyoruz.
Çocuklarımız için yurtta ve dünyada barışın egemen olduğu, laik, bilimsel, araştırmaya açık eğitimin gerçekleştiği, çocukların işçi olmadığı ve evlendirilmediği, her tür ihmal ve istismarın önlendiği bir Ülke ve Dünya istiyoruz ve bunu başaracağız.


19.11.2019