Devrim Yasalarının 95. Yıldönümü

devrim-yasalarinin-95-yildonumu ÇYDD olarak 30. kuruluş yılımızda da “Devrim Yasaları”na sahip çıktığımızı ve çoğulcu bir toplum yaratma yolundaki çabalarımızın süreceğini kamuoyuna duyuruyor, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve devrimin bütün önderlerini saygıyla anıyoruz.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

VE

TÜM ŞUBELERİNDEN

 

Türkiye Cumhuriyeti, 95 yıl önce kabul ettiği üç yasayla “Şeriye ve Evkaf Vekâleti”ni kaldırıp Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurmuş, Hilafet’i kaldırmış, “Öğrenim Birliği”ni kabul etmiş, medreseleri kapatmıştı. Cumhuriyet’in kurulmasından dört ay sonra kabul edilen bu üç yasayla amaç ulusal, laik, çağdaş bir devletin ve bir yaşamın temelini oluşturmaktı.

 

Laik bir devlet ve laik bir yaşam; bütün yurttaşlar için din ve vicdan özgürlüğü, kadın-erkek bütün yurttaşların eşitliği, toplum olarak aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ilerlemek anlamına gelir.  Toplumun özgürce düşünen ve kardeşçe yaşayan yurttaşlardan oluşmasının da başkaca çaresi yoktur.

 

Ne yazık ki uzunca bir süredir Diyanet -fiilen-  akla, vicdana ve ahlaka aykırı konularda fetvalar vererek “Şer’iye ve Evkaf Vekâleti’nden de geri bir kuruma; devlet başkanlığı halifeliğe, anaokuluna varıncaya kadar bütün okullar medreseye dönüştürüldü. 

 

Tarih boyunca toplumları baskıyla, zorbalıkla,  kişisel, siyasal, dinsel amaçlar doğrultusunda şekillendirmek isteyenler asla başarılı olamamıştır. Bundan böyle de olamayacaktır.

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak 30. kuruluş yılımızda da “Devrim Yasaları”na sahip çıktığımızı ve çoğulcu bir toplum yaratma yolundaki çabalarımızın süreceğini kamuoyuna duyuruyor, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve devrimin bütün önderlerini saygıyla anıyoruz.


03.03.2019