ÇYDD’DEN BASINA VE KAMUOYUNA

cyddden-basina-ve-kamuoyuna Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi 8 Mart 2012’de TBMM tarafından kabul edilen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un en önemli güvencesidir.

Sözleşmenin feshedilmesi ile birlikte, 6284 Sayılı Kanunun sağladığı haklar da zayıflatılmış olmaktadır. Ayrıca uluslarası bir sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilmesi hukuken çok tartışmalı bir durumdur. TBMM onayı ile yürürlüğe giren bir sözleşmede son sözü de halk iradesini temsil eden TBMM söylemelidir. 

ÇYDD olarak 32 yıldır Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı nesillerin yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, mezun ettiğimiz gençlerimizin ve kadınlarımızın şiddetsiz ve eşit bir toplumda hukuk güvencesi altında yaşamasını istiyoruz. Kadınlarımızın huzuru ve mutluluğu ülkenin çağdaş geleceğinin ön koşuludur.

Yasal kazanımlardan geriye gidilmesi yerine İstanbul Sözleşmesinin tüm hükümleri ile uygulanmasını, geriye gidişin durdurulmasını ve feshe yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden dönülmesini bekliyor ve istiyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.


20.03.2021