ÇYDD olarak Adalet Nöbeti’ndeydik!

cydd-olarak-adalet-nobetindeydik Gezi Parkı davasına ilişkin 25 Nisan 2022 tarihinde verilen hukuksuz karara karşı TMMOB Mimarlar Odası’nın sürdürdüğü Adalet Nöbeti’ndeydik.

Yakın tarihimizin en büyük toplumsal hareketi olan Gezi Parkı Direnişi eylemlerinin meşruluğuna hukuksuz kararlarla gölge düşürülmeye çalışılmasına karşın ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve şubeleri ile birlikte Adalet Nöbeti’nde hukukun üstünlüğü ve demokratik hakları savunduk.

ÇYDD adına basın açıklaması yapan Genel Başkan Yardımcımız Av. Sedat Durna “9 yıl önce Gezi Parkı’nda toplanan insanlar tarihimizin en meşru ve en aydınlık toplumsal hareketlerinden birini gerçekleştirdi.  Yakın zamanda Gezi Parkı davasında verilen karar ise bütünüyle hukuksuzdur. Demokratik ve barışçıl eylemler çağdaş dünyada suç sayılamaz. Bu kararla ülkenin çağdaş, aydın, ilerici, Atatürkçü yurttaşlarına bir gözdağı verilmeye çalışılıyorsa bilinsin ki bu asla gerçekleşmeyecek. Bizler dün olduğu gibi bugün de adalet ve eşitlik istiyoruz. Güzel yurdumuzda barış ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz.” dedi.

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve şubeleri ile birlikte Adalet Nöbeti’nde hukukun üstünlüğünü ve demokratik hakları savunmaya devam edeceklerini dile getiren Durna, “Bizler bugün burada olmakta sadece hukuksuz karara karşı çıkmıyoruz; cumhuriyetimize, laikliğe, hukukun üstünlüğüne, eşitliğe, demokrasiye sahip çıkıyoruz. Ulusal sınırlarımız içinde yurttaşlık kavramının sorumluluğunu ve değerini hissederek yaşama arzumuza sahip çıkıyoruz. Başka yolumuz da başka yurdumuz da yoktur.” diyerek Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Türkiye’de çağdaş yaşam, çağdaş birey, çağdaş toplum ve demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.


02.06.2022