ÇYDD 25. Olağan Genel Kurul Yer Değişikliği

cydd-25-olagan-genel-kurul-yer-degisikligi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi 25. Olağan Genel Kurulu Yer Değişikliği Duyurusu

31.07.2023 tarihinde resmi web sitemizde yayınlanan 25.Olağan Genel Kurul ilanımız

gereğince ilk toplantımız 19 Ağustos 2023 Cumartesi, 20 Ağustos 2023 Pazar günleri
Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı ve çoğunluk
sağlanamadı.
İkinci toplantı tarihi olan 14 Ekim ve 15 Ekim 2023 tarihlerinde Maltepe Belediyesi Prof. Dr.
Türkan Saylan Kültür Merkezi salonunun uygun olmadığı bildirildiğinden ikinci toplantının
14 Ekim 2023 Cumartesi ve 15 Ekim 2023 Pazar günü The Green Park Merter Hotel /
Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Nazım Erten Sokak No:13, 34173 Güngören /
İstanbul adresinde 09.30 – 17.00 saatleri arasında bir önceki ilanda belirtilen aynı
gündemle yapılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu
GÜNDEM :

1. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in açış
konuşması, Genel Kurulun toplantı ve karar yeter sayılarının açıklanması.
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı için bir başkan ve yeteri kadar yazmanın açık
oyla seçilmesi.
3. Dernek Yönetim Kurulunun 2021, 2022 ve 2023 (Ocak-Haziran) çalışma
dönemine ilişkin raporunun okunması, görüşülmesi.
4. Dernek Yönetim Kurulu’nun 2021, 2022 ve 2023 (Ocak-Haziran) çalışma
dönemine ilişkin hesapları ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması,
görüşülmesi.
5. Dernek Denetleme Kurulu’nun 2021, 2022 ve 2023 (Ocak-Haziran) çalışma
dönemine ilişkin raporunun okunması, görüşülmesi.
6. Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibrasının Genel Kurul oyuna
sunulması.
7. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla T.C. İçişleri
Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda uygulanan OHAL kapsamında bulunan
illerdeki şubelerimizin genel kurul toplantılarını gerçekleştiremedikleri için,
2023 Yılı Mayıs  ayında yapılması gereken Genel Merkez Genel Kurul
toplantısı yapılamadığından, görevine devam eden Yönetim Kurulunun 1 Ocak
2023 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve mali
işlemlerin ibrası,
8. Derneğin 2023 ve 2024 çalışma dönemine ilişkin tahmini bütçesinin ve
uygulama yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinin görüşülmesi ve
oylanması.
9. Yönetim Kuruluna bütçede kalemler arası aktarma yetkisi verilmesinin
görüşülüp oylanması.
10. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve bu
nedenle faaliyetlerine devam edemeyecekleri için kapatılma yasal süreci
devam eden ÇYDD Antakya, ÇYDD Defne, ÇYDD İskenderun ve ÇYDD
Osmaniye Şubelerimizin ulaşılamayan üyelerinin aidat borçlarının silinmesi ve
üyeliklerinin iptal edilmesinin onaylanması.

11. 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin dernek üye aidatının görüşülüp belirlenmesi.
12. Derneğe, gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması,
kiralanması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve
bağışlanması, kat karşılığı inşaata ve kentsel dönüşüme giren
taşınmazlarımızla ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak üzere  Merkez Yönetim
Kuruluna yetki verilmesi.
13. Şube ve temsilcilik açılması veya şube ve temsilcilik kapatılması konusunda
Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
14. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu asıl ve yedek üyelerinin
seçilmesi.
15. Dilek ve öneriler.


11.09.2023