ÇYDD 25. Genel Kurul Çağrısı!

cydd-25-genel-kurul-cagrisi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi 25. Genel Kurul Çağrısı

06  Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem deprem sonrasında bölgede
bulunan illerde OHAL ilan edilmiştir. OHAL kapsamında bulunan şubelerimiz, yasal
olarak yapmaları gereken Genel Kurul toplantılarını OHAL süresince yerine
getirememişlerdir. ÇYDD Antakya, ÇYDD Defne, ÇYDD İskenderun ve ÇYDD
Osmaniye şubelerimiz ise tamamen enkaz altında kalmış ve şube faaliyetlerini yerine
getiremeyecekleri için şubelerin kapatılarak temsilciliğe dönüştürülmesi
kararlaştırılmıştır. Bu nedenlerle 2023 Mayıs ayında yapılması gereken 25. Genel
Merkez Olağan Genel Kurul toplantısı yapılamamıştır.

Şube binaları yıkıldığı için kapatılmak durumunda kalınan 4 şubemiz dışındaki OHAL
bölgesindeki şubelerimiz, OHAL kaldırıldığından Genel Kurul toplantılarını
gerçekleştirmiştir, kapanacak 4 şubemizin de yasal kapatma süreci devam
etmektedir. Bu nedenlerle Mayıs ayında yapılamayan Derneğimizin 25. Genel
Merkez Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Ağustos 2023 Cumartesi ve 20 Ağustos
2023 Pazar günü saat 09.30 – 17.00 saatleri arasında,  Prof. Dr. Türkan Saylan
Kültür Merkezi / Gülsuyu Mah. Nar Sok. E5 Yanyol Üzeri Maltepe / İstanbul 
adresinde; yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 14 Ekim 2023
Cumartesi ve 15 Ekim 2023 Pazar günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle
yapılacaktır.  

1. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in açış
konuşması, Genel Kurulun toplantı ve karar yeter sayılarının
açıklanması.
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı için bir başkan ve yeteri kadar yazmanın
açık oyla seçilmesi.
3. Dernek Yönetim Kurulunun 2021, 2022 ve 2023 (Ocak-Haziran)
çalışma dönemine ilişkin raporunun okunması, görüşülmesi.
4. Dernek Yönetim Kurulu’nun 2021, 2022 ve 2023 (Ocak-Haziran)
çalışma dönemine ilişkin hesapları ile bilanço ve gelir-gider
çizelgelerinin okunması, görüşülmesi.
5. Dernek Denetleme Kurulu’nun 2021, 2022 ve 2023 (Ocak-Haziran)
çalışma dönemine ilişkin raporunun okunması, görüşülmesi.
6. Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibrasının Genel Kurul
oyuna sunulması.
7. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla T.C. İçişleri
Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda uygulanan OHAL kapsamında
bulunan illerdeki şubelerimizin genel kurul toplantılarını
gerçekleştiremedikleri için, 2023 Yılı Mayıs  ayında yapılması gereken
Genel Merkez Genel Kurul toplantısı yapılamadığından, görevine

devam eden Yönetim Kurulunun 1 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023
tarihleri arasındaki gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve mali işlemlerin ibrası,
8. Derneğin 2023 ve 2024 çalışma dönemine ilişkin tahmini bütçesinin ve
uygulama yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinin görüşülmesi ve
oylanması.
9. Yönetim Kuruluna bütçede kalemler arası aktarma yetkisi verilmesinin
görüşülüp oylanması.
10. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde enkaz altında kalan
ve bu nedenle faaliyetlerine devam edemeyecekleri için kapatılma yasal
süreci devam eden ÇYDD Antakya, ÇYDD Defne, ÇYDD İskenderun ve
ÇYDD Osmaniye Şubelerimizin ulaşılamayan üyelerinin aidat
borçlarının silinmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesinin onaylanması.
11. 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin dernek üye aidatının görüşülüp
belirlenmesi.
12. Derneğe, gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması,
kiralanması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların
devredilmesi ve bağışlanması, kat karşılığı inşaata ve kentsel
dönüşüme giren taşınmazlarımızla ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak
üzere  Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
13. Şube ve temsilcilik açılması veya şube ve temsilcilik kapatılması
konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
14. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu asıl ve yedek
üyelerinin seçilmesi.
15. Dilek ve öneriler.


31.07.2023