CUMHURİYET ve LAİKLİK kitabı yayımlandı

cumhuriyet-ve-laiklik-kitabi-yayimlandi ÇYDD’nin CUMHURİYET ve LAİKLİK başlıklı kitabı yayımlandı.

“Cumhuriyet, Bilim ve Toplum odağı” (Kuruç, 2020), ülkede görünmez hale getirilmiştir. Bu odağı üzerindeki tozdan ve topraktan arındırıp yeniden görünür kılabilmek, laiklik ve demokrasi güçlerinin olabildiğince birleşik ve kararlı mücadelesini gerektiriyor. Elinizdeki kitap bu mücadelenin saflarına bir yeni soluk katabilirse amacına ulaşmış olacaktır.”
Kitabın editörü Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu’nun Sunuş yazısında eserin amacı böyle açıklanıyor.
Laikliği neden canla başla savunuyoruz ve savunmalıyız? Kitapta bu soru, Prof. Dr. Aysel Çelikel, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Taner Timur, Prof. Dr. Özer Ozankaya, Prof. Dr. Birsen Gökçe, Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Gamze Y. Özdemir, Prof. Dr. Harun Tepe, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu, Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, Dr. Murat Katoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen’in katkıları ile gerekçelendirilerek yanıtlanıyor.
Laiklik ilkesi yazarlar tarafından tarihsel, hukuksal, felsefi, siyasal, sosyolojik, sosyo-kültürel ve sosyal politik perspektiflerden inceleniyor. Laik devlet ve laik toplum ile eşitlik ve özgürlük idealleri, demokrasi ve insan hakları, sosyal devlet ve hukuk devleti anlayışları arasındaki içsel bağlantılar analiz ediliyor. Ayrıca eğitim ve sağlık hakları ve yoksullara yönelik sosyal yardım ağları alanında laiklik ilkesinin aşındırılmasının toplumu gerileten yıkıcı sonuçları irdeleniyor.
Kitabımızın okuru bol, laiklik savunusuna katkıları verimli olsun.


18.03.2021